Shkurt 1, 2023 | Wednesday

Arlind Hamza – aktivist i përkushtuar i të Drejtave të Njeriut, që synon të frymëzoj komunitetin e tij

Arlind Hamza është një individ shumë i motivuar me pasion për integrimin evropian, ekonominë, shëndetësinë, të drejtat e njeriut, artin dhe kulturën. Si një student i Ekonomisë Shëndetësore, ai ka një kuptim të fortë ndaj këtyre fushave dhe se si ato mund të përdoren për të përmirësuar komunitetin ku ai jeton. Përkushtimi i tij ndaj të drejtave të njeriut dhe aktivizmit i ka dhënë atij njohjen si ambasadori i ri evropian më i votuari në Kosovë.

Arlindi është gjithmonë në kërkim të mënyrave për të bërë një ndikim pozitiv. Ka ndjekur trajnime të shumta për të çuar më tej njohuritë dhe aftësitë e tij. Ai tani po punon mbi një projekt digjitalizimi që ka për qëllim rritjen e transparencës në pushtetin vendor, të cilin e sheh si një hap të rëndësishëm drejt krijimit të ndryshimit në nivelin lokal.

Përveç synimeve të tij profesionale, Arlindi ka një dashuri për librat e filozofisë dhe është vazhdimisht duke kërkuar njohuri të reja dhe frymëzim. Siç thotë ai: “Ato shërbejnë si udhërrëfyes për të lundruar në kompleksitetin e përvojës njerëzore dhe për të treguar gjykim të thellë për gjendjen njerëzore. Pavarësisht nëse jeni lexues strikt apo thjesht duke filluar udhëtimin tuaj filozofik, këta libra ofrojnë një pasuri njohurish dhe frymëzim për të thelluar kuptimin tuaj për veten dhe botën”.

Ai është një anëtar aktiv i komunitetit të Ambasadorëve të Rinj Evropian dhe merr pjesë rregullisht në seminare dhe punëtori të tilla si punëtoria WeBalkans e mbajtur në Tiranë, Shqipëri, ku politikat evropiane qenë tema kryesore.

Pavarësisht nga orari i tij i ngjeshur, Arlindi mbetet pranë njerëzve të qytetit të tij dhe është gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar në kohë nevoje. Gjatë pandemisë, ai tregoi dhembshurinë e tij duke ndarë maska me ata që ishin në nevojë.

Përkushtimi, pasioni dhe puna e madhe e Arlindit e bëjnë atë një pasuri të vërtetë për çdo komunitet. Mesazhi i tij për të rinjtë është: “ Mos harroni të jeni mirëdashës, empatik dhe përfshirës, pasi këto cilësi do t’ju shërbejnë mirë në jetë. Besoni në veten tuaj dhe kurrë mos hiqni dorë nga ëndrrat tuaja.”