Prill 11, 2020 | Saturday

Asistencë për familjet në nevojë gjatë pandemisë

Pako me produkte esenciale për nevojat ditore po shpërndahen këto ditë nëpër familjet në nevojë, kryesisht të komunitetit rom, ashkali e egjiptian, nëpër 12 komuna të Kosovës. 250 pako të tilla janë financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të ‘projektit për kthim dhe riintegrim’ të bashkëfinancuar me Ministrinë për Kthim dhe Komunitete. Çdo familje përfiton nga kjo pako me produkte ushqimore e jo-ushqimore (higjienike) në vlerë prej 350 euro, nga një total prej 87,500 euro i ndarë për këtë qëllim, të shpërndara në bashkëpunim me #IOMKosovo.