Tetor 1, 2018 | Monday

Bashkimi Evropian përkrahë Javën e Diplomacisë Klimatike 2018

Ndotja e ajrit po bëhet brengosëse dita ditës. Ky realitet po rrit interesimin e Kosovarëve për ndryshimet klimatike dhe kontributin njerëzor për këtë fenomen.

Bashkimi Evropian po ndihmon në rritjen e vetëdijes.