Mars 23, 2020 | Monday

BE dhe organizatatat humanitare ndërkombëtare në Kosovë do të ndajnë deri në 5 milion EURO për të luftuar përhapjen e #COVID-19

Bashkimi Evropian në Kosovë gjithmonë ka qenë afër qytetarëve të Kosovës, në kohëra të mira por edhe në krizë. Ne po punojmë bashkë me organizatat humanitare ndërkombëtare në Kosovë për të ndarë deri në 5 milion euro për të luftuar përhapjen e #COVID-19. Synimi ynë është të ndihmojmë në ruajtjen e shëndetit të qytetarëve. Poashtu, jemi duke kërkuar mënyra se si ekonomia e vendit të mos dëmtohet nga kriza.

Për një përmbledhje të detajuar të ndihmës së BE-së në Kosovë nga viti 2014 deri në vitin 2019, shihni më poshtë: