Korrik 7, 2022 | Thursday

‘Bëhu Erasmus+’ – Mimika Dobroshi

Shkruan: Mimika Dobroshi – Koordinatore e Programit Erasmus+ për Kosovë

Në vitin 2005, kur studiova në Bruges në Belgjikë, çdo student evropian kishte një histori Erasmusi nga vitet e tij të kolegjit, gjithmonë me një gjuhë të re të mësuar gjatë kohës që ishin jashtë vendit. Duke dëgjuar për herë të parë për këtë program, u ndjeva e frymëzuar dhe në të njëjtën kohë ziliqare, pasi ne atëherë na mungonin mundësi të tilla për mobilitet akademik dhe studentor në pjesën tonë të Evropës.

Duke avancuar në vitin 2014 njëfarë aksesi u bë i disponueshëm, përmes Erasmus+ i cili deri më tani është rritur si në vëllimin e temave të mbuluara (arsimi i lartë, trajnimi, rinia dhe sportet) ashtu edhe në madhësi – duke u shtrirë përtej kontinentit tonë gjeografik.

Programi Erasmus u krijua në 1987 dhe është ndër programet më të njohura të BE-së në arsim dhe trajnim. Gjatë vitit të parë, vetëm 3,244 studentë shkuan jashtë vendit nga 11 vende të BE-së – Belgjika, Danimarka, Gjermania, Greqia, Franca, Irlanda, Italia, Holanda, Portugalia, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar.

Ky vit shënon 35 vjetorin e programit Erasmus+, një program që është përpjekur, për dekada të tëra, të rrisë përvojat e të mësuarit përtej kufijve dhe kontinenteve. Për të cituar komisioneren Mariya Gabriel “Universiteti është dera për të zbuluar Evropën dhe vlerat e Bashkimit Evropian”. Programi Erasmus+ e arrin pikërisht këtë duke promovuar lëvizshmërinë mësimore të individëve dhe grupeve, si dhe bashkëpunimin, cilësinë, përfshirjen dhe barazinë në nivel organizatash dhe politikash. Ai mbulon arsimin e lartë dhe trajnimin; fushën e rinisë; promovon lëvizshmërinë mësimore të stafit sportiv, si dhe bashkëpunimin, cilësinë, përfshirjen në nivel të organizatave sportive dhe politikave sportive.

Sipas Komisionit Evropian, mbi 12 milionë të rinj kanë përfituar nga programi Erasmus+ deri më sot, duke përvetësuar aftësi dhe gjuhë, duke krijuar miqësi, partneritete dhe duke hapur mendjet. Studimet e fundit kanë treguar se Erasmus+ ndikon pozitivisht në cilësinë e jetës dhe perspektivat e karrierës së studentëve – gjatë kohës së tyre jashtë vendit dhe shumë kohë më pas. Programi ka treguar se nxit inovacionin dhe përfshirjen sociale në arsimin e lartë. Më e rëndësishmja, i ndihmon studentët të zbulojnë se çfarë duan të bëjnë pasi të diplomojnë.

Vetëm në Kosovë nga viti 2015-2020, 3880 studentë dhe staf akademik/administrativ kanë lëvizur në Evropë dhe 2074 janë zhvendosur në Kosovë përmes aksionit ndërkombëtar të mobilitetit kreditor të programit Erasmus+. Deri në vitin 2020, institucionet e arsimit të lartë në Kosovë kanë fituar 38 projekte për Ngritjen e Kapaciteteve në fushën e Arsimit të Lartë, 508 projekte për Mobilitetin Ndërkombëtar të Kredive dhe 2 projekte të Erasmus Mundus Joint Masters. Nga viti 2021, ka pasur 1 projekt Erasmus Mundus Design Measures dhe 35 Bursa Erasmus Mundus Joint Master janë dhënë për studentët nga Kosova nga viti 2014-2021. Në një konkurrencë shumë të ashpër, institucionet e arsimit të lartë në Kosovë fituan 3 projekte Jean Monnet deri në vitin 2021. 

Projektet e Ngritjes së Kapaciteteve në fushën e Arsimit dhe Aftësimit Profesional, Rinisë dhe Sportit janë aksione të reja të hapura për Kosovën që nga viti 2021 dhe ne presim që këto veprime të nxisin interes dhe sukses.

Duke qenë se viti 2022 është Viti Evropian i Rinisë, bashkohuni me ne ndërsa festojmë 35 vjetorin e Erasmus+ përmes promovimit dhe dialogut, duke u fokusuar në ngritjen e zërave të rinj përmes veprimeve të programit Erasmus+. Kosova ka popullsinë më të re në Evropë, nisma të tilla kanë një ndikim të madh për rininë tonë – fuqizimin, lidhjen dhe zgjerimin e horizontit të tyre përmes mundësive të nënkuptuara në programin Erasmus+.

Aksionet e Erasmus+ të hapura për Kosovën janë si më poshtë:

– Lëvizshmëria ndërkombëtare e kredisë
– Erasmus Mundus Master i përbashkët
– Erasmus Mundus Masat e Projektimit
– Ngritja e kapaciteteve në fushën e Arsimit të Lartë
– Ngritja e Kapaciteteve në fushën e Arsimit dhe Formimit Profesional
– Ngritja e Kapaciteteve në fushën e Rinisë
– Ngritja e Kapaciteteve në fushën e Sportit
– Jean Monnet
– Shkëmbim virtual.

Nëse dëshironi të aplikoni për ndonjë nga veprimet e lartpërmendura, ju lutemi vizitoni faqen e Zyrës Kosovare Erasmus+:

www.erasmuspluskosovo.org

Për më shumë detaje, mund të konsultoni Erasmus+ Guide 2022 në këtë link.

Gjithashtu mund të rezervoni një konsultë individuale me stafin e KEO duke na dërguar një e-mail në:

office@erasmuspluskosovo.org