Shtator 20, 2021 | Monday

Dita Ndërkombëtare e Demokracisë

Në Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë, Shtëpia e Evropës në Kosovë realizoi një video-fushatë me fëmijë të moshave të ndryshme, të cilët përmes shembujve të tyre shpjeguan demokracinë.