Nëntor 17, 2021 | Wednesday

Mbështetja e BE-së për Kosovën

Për të treguar mbështetjen e BE-së për Kosovën, veçanërisht në sektorin e punësimit dhe arsimit, Shtëpia e Evropës në Kosovë ka prodhuar një seri videosh informuese me fakte dhe shifra si dhe me përfituesit e projekteve.