Tetor 9, 2017 | Monday

Europa Krijuese

Europa Krijuese është programi kornizë i Komisionit Evropian për mbështetjen e sektorit kulturor dhe atij audioviziv. Në vijim të Programit të Kulturës dhe Programit për MEDIA të kaluar, Evropa Krijuese mbështet sektorët kulturorë dhe krijues të Evropës, me buxhet prej 1,46 miliardë eurosh (9% më i lartë se paraardhësit e tij).