EU Programmes

Choose the EU Programme that interests you, to find out more about funding opportunities.

  • Europa Krijuese

    FIND OUT MORE

Europa Krijuese

Europa Krijuese është programi kornizë i Komisionit Evropian për mbështetjen e sektorit kulturor dhe atij audioviziv. Në vijim të Programit të Kulturës dhe Programit për MEDIA të kaluar, Evropa Krijuese mbështet sektorët kulturorë dhe krijues të Evropës, me buxhet prej 1,46 miliardë eurosh (9% më i lartë se paraardhësit e tij).

See Sull PROGRAMMES