Mars 24, 2023 | Friday

Objekt i ri për Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore

Me fillimin e punimeve ndërtimore në Zonën e Fakultetit Teknik prej projektit të avancuar të financuar nga BE-ja, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore të Universitetit të Prishtinës hap një kapitull të ri

Me lokacionin e saj në afërsi të lagjes qendrore të Ulpianës, ndërtesa e re është ngritur falë financimit bujar të zarfit të financimit IPA 2014-2020: “BE për punësim dhe arsim”. Nën udhëheqjen e UNOPS-it, menaxhimi dhe rezultatet e projektit shqyrtohen me kujdes, duke siguruar llogaridhënie dhe mbikëqyrje të çdo aspekti të zbatimit të tij.

Si pjesë e agjendës më të gjerë të BE-së për Punësimin dhe Arsimin, projekti është përgatitur që të ofrojë infrastrukturë moderne që plotëson standardet e BE-së, duke ndihmuar kështu Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Kosovës në qëllimin e saj për të arritur ndërkombëtarizimin e punës hulumtuese dhe mbështetjen e mësimnxënies dhe mësimdhënies së bazuar në hulumtime. Projekti jo vetëm që do të ofrojë objekte moderne dhe funksionale për stafin akademik të Universitetit të Prishtinës dhe për përafërsisht 2,300 studentë, por gjithashtu do të luajë rol kyç në ngritjen e standardeve cilësore të arsimit në rajon.

Me fokusin e palëkundur në ndjeshmërinë gjinore dhe qëndrueshmërinë mjedisore, projekti synon të dizajnojë dhe ndërtojë lokale të reja që janë gjithëpërfshirëse dhe në përputhje me normat dhe standardet evropiane. Si pjesë e kësaj përpjekje, plani parashikon krijimin e dhomave për gjidhënie për studentet, mësimdhënëset dhe të punësuarat femra, duke u ofruar atyre një hapësirë të sigurt dhe komode që ndikon pozitivisht në jetën e tyre të përditshme. Veç kësaj, projekti synon të përmirësojë infrastrukturën e Universitetit të Prishtinës, të zvogëlojë raportin student-mësimdhënës dhe të nxisë krijimin e lokaleve të sigurta dhe miqësore me mjedisin, duke sjellë kështu një epokë të re të përsosmërisë akademike.