Prill 28, 2023 | Friday

Mbështetja e BE-së për gratë në STEM në Kosovë

Promovimi i barazisë gjinore është objektiv kritik për BE-në dhe një mënyrë në të cilën BE-ja po punon në mënyrë aktive drejt këtij qëllimi është duke i mbështetur gratë kosovare në fushat e Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës (STEM).