Shfletoni publikimet tona të fundit.

Tb Component Image

Latest publication

Gratë dhe Covid-19: Tregimet që kanë rëndësi

Mar 2021

Download PDF
Cards books

Agjenda e Lidhshmërisë e BE-së për Ballkanin Perëndimor

Dec 2020
Cards books

Publikimi ‘Flasin Gratë’

Mar 2020
Cards books

#JepiMundësiGjelbërimit – Publikimi/Broshura e veçantë mbi projektet e BE-së rreth mjedisit në Kosovë

Dec 2018
Cards books

ARSIMI CILËSOR PËR NJË TË ARDHME MË TË NDRITUR

Jun 2018
Cards books

PËRKRAHJA NË RRUGËTIMIN DREJT BASHKIMIT EVROPIAN

Dec 2017
Cards books

Zhvillimi i hovshëm – Binjakëzimi dhe TAIEX në Kosovë

Nov 2016
Cards books

Evropa pa kufij, Zona Schengen

Oct 2016
Cards books

Dhjetë prioritete për Evropën

Oct 2016
Cards books

Energjia

Oct 2016