Botime

Agjenda e Lidhshmërisë e BE-së për Ballkanin Perëndimor – Dhjetor 2020

DOWNLOAD PDF IN:

Publikimi ‘Flasin Gratë’ – Mars 2020

DOWNLOAD PDF IN:

#JepiMundësiGjelbërimit – Publikimi/Broshura e veçantë mbi projektet e BE-së rreth mjedisit në Kosovë – Dhjetor 2018

DOWNLOAD PDF IN:

ARSIMI CILËSOR PËR NJË TË ARDHME MË TË NDRITUR – Qershor 2018

DOWNLOAD PDF IN:

PËRKRAHJA NË RRUGËTIMIN DREJT BASHKIMIT EVROPIAN – Dhjetor 2017

DOWNLOAD PDF IN:

Zhvillimi i hovshëm – Binjakëzimi dhe TAIEX në Kosovë – Nëntor 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Evropa pa kufij, Zona Schengen – Tetor 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Dhjetë prioritete për Evropën – Tetor 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Energjia – Tetor 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Arsimi, trajnimi, rinia dhe sporti – Tetor 2016

DOWNLOAD PDF IN:

MSA-ja për të gjithë – Qershor 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Kosovarts – Prill 2016

DOWNLOAD PDF IN:

EU Motion – Prill 2016

DOWNLOAD PDF IN:

ABC – ja e të Drejtës të Bashkimit Evropian – Prill 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Doganat – Prill 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Si funksionon Bashkimi Evropian – Prill 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Drejtësia, të drejtat themelore dhe barazia – Prill 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Çka ka për mua? – Prill 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Të kuptuarit e Zgjerimit – Prill 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Dhjetë shanset më të mira evropiane të Kosovës – Prill 2016

DOWNLOAD PDF IN:

ABC – ja e të Drejtës të Bashkimit Evropian – Mars 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Doganat – Mars 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Si funkcionon Bashkimi Europian – Mars 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Drejtësia, të drejtat themelore dhe barazia – Mars 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Çka ka për mua? – Mars 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Të kuptuarit e Zgjerimit – Mars 2016

DOWNLOAD PDF IN:

Dhjetë shanset më të mira evropiane të Kosovës – Mars 2016

DOWNLOAD PDF IN: