Shfletoni publikimet tona të fundit.

Tb Component Image

Latest publication

Ngritjes së Kapaciteteve për Arsimin e Lartë

Feb 2023

Download PDF
Cards books

Rritja e kapaciteteve në fushën e arsimit profesional

Feb 2023
Cards books

Lëvizshmëria ndërkombëtare e kreditit

Feb 2023
Cards books

Rritja e kapaciteteve në fushën e sportit

Jan 2023
Cards books

Ndërtimi i kapaciteteve në fushën e rinisë

Jan 2023
Cards books

Gratë dhe Covid-19: Tregimet që kanë rëndësi

Mar 2021
Cards books

Agjenda e Lidhshmërisë e BE-së për Ballkanin Perëndimor

Dec 2020
Cards books

Publikimi ‘Flasin Gratë’

Mar 2020
Cards books

#JepiMundësiGjelbërimit – Publikimi/Broshura e veçantë mbi projektet e BE-së rreth mjedisit në Kosovë

Dec 2018
Cards books

ARSIMI CILËSOR PËR NJË TË ARDHME MË TË NDRITUR

Jun 2018