Shkurt 11, 2019 | Monday

Sesion Informues mbi programet dhe mundësitë e Erasmus+

Programi Erasmus+ është program që ofron mundësi pafund për studentët nga Kosova.

Studentët e nivelit Bachelor, Master dhe Doktoraturë kanë mundësi të ndryshme për të studiuar në Evropë me anë të Erasmus+, në drejtime të ndryshme që u sigurojnë atyre një karrierë të suksesshme dhe të ardhme të ndritur.

Javën e kaluar në Qendrën Informative dhe Kulturore të Bashkimit Evropian EUICC në Prishtinë u mbajt sesioni informues rreth shkëmbimeve afatshkurtëra dhe studimeve të plota Master nga Erasmus+.

Po e sjellim këtu poshtë prezantimin nga Blerinë Zjaça, pjesë e zyrës së Erasmus+ në Kosovë.

IMG_0316