Prill 3, 2020 | Friday

Shtëpia e Evropës ka faqen e vet në Facebook

Duke filluar nga marsi 2020, Shtëpia e Evropës në Kosovë ka hapur faqen e vet në Facebook, gjithmonë në përputhje me vlerat dhe parimet e Bashkimit Evropian.

Faqja jonë në Facebook do të shërbejë si burim i shkëlqyeshëm informacioni mbi eventet, publikimet, hapësirën tonë të përbashkët, si dhe fushëveprimin e punës së Bashkimit Evropian.

Mjediset e Shtëpisë së Evropës, të vendosura në qendër të Prishtinës dhe Mitrovicës së Veriut, janë hapësira ku qytetarët mund të vijnë, të debatojnë, si dhe të kërkojnë informacione për Bashkimin Evropian.

Aktivitetet e Shtëpisë së Evropës:

– Organizimi i eventeve

– Pyetje nga vizitorët

– Shpërndarja e Publikimeve/Broshurave

– Libraria

– Këndi i Internetit

Ju ftojmë me mirësi t’i jepni pëlqim faqes sonë dhe të na ndiqni në mënyrë që të informohemi për aktivitetet tona dhe vëllimin e punës.