Dhjetor 9, 2020 | Wednesday

Të gjithë ne, kundër korrupsionit!

Në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, le t’ia rikujtojmë vetes pse duhet të veprojmë kundër çdo rasti të korrupsionit dhe pse duhet të raportojmë, luftojmë dhe avokojmë kundër mashtrimit.