22 Decembar, 2023 | Petak

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Aktivnosti kampanje UN Women 

16 dana aktivizma izložili su moć zajedničkih napora u rešavanju gorućih pitanja. Budući da nema izgovora da popustimo u našoj posvećenosti nastavićemo sa borbom za eliminisanje nasilja nad ženama i devojkama. To je posvećenost koja prevazilazi vreme, a naša je zajednička odgovornost da obezbedimo njen kontinuitet sve dok odjeci jednakosti ne odjeknu u svakom kutku naše globalne zajednice.

Blog u nastavku sastavio je tim UN Women Kosovo i naglašava neke od ključnih aktivnosti koje su se odvijale u okviru kampanje na Kosovu. Posebno želimo naglasiti partnerstvo UN Women-a sa Kancelarijom Evropske unije na Kosovu u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, kao i angažovanje u unapređenju ženskih prava na Kosovu 

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je godišnja globalna kampanja koja počinje 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra, na Dan ljudskih prava. Ovu kampanju pojedinci i organizacije širom sveta koriste kao organizacionu strategiju za pozivanje na prevenciju i eliminaciju nasilja nad ženama i devojčicama (VAWG), ukazujući da je nasilje nad ženama najrasprostiranije kršenje ljudskih prava širom sveta.

Svake godine kampanja se obeležava pod globalnom temom. Globalna tema kampanje za 2023. bila je Ulaganje u prevenciju nasilja nad ženama i devojkama, i fokusirana je na važnost finansiranja različitih strategija prevencije u cilju sprečavanja nasilja.

Svake godine zvanična boja kampanje je narandžasta, ona ujedno i objedinjuje teme svih aktivnosti, simbolizuje svetliju budućnost, bez nasilja, za žene i devojke na globalnom nivou.

Kampanja 16 dana aktivizma se od 2010. godine obeležava na Kosovu. UN Women koordiniše aktivnostima preko Grupe za bezbednost i rodnu ravnopravnost koju predsedava UN Women kako bi osigurala da se agencije UN-a, međunarodne organizacije, lokalne institucije i organizacije civilnog društva koje rade na rodnim i bezbednosnim pitanjima  ujedine u obeležavanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (RN). Ove godine, UN Women je koordinisao zajednički kalendar aktivnosti SGG.

UN Women je 2023. godine organizovala nekoliko aktivnosti za obeležavanje 16 dana aktivizma udruživši snage između različitih aktera, počevši od institucija, privatnog sektora, medija, organizacija civilnog društva i akademske zajednice.

Ističući uspešno dugogodišnje partnerstvo sa Evropskom unijom, UN Women i Kancelarija EU na Kosovu organizovale su završni događaj Regionalnog programa UN Women o okončanju nasilja nad ženama i devojkama „Implementacija normi, promena mišljenja“ finansiran od strane Evropske unije. Događaj je obeležio ključne rezultate programa kroz refleksije korisnika programa i diskusiju o daljim koracima. Takođe, naglasio je i uticaj Programa na Kosovu i u regionu na promovisanje međunarodnih normi kao što su CEDAW i Istanbulska konvencija SE, poboljšanje usluga podrške, poboljšanje prikupljanja podataka i rešavanje rodnih stereotipa. Štaviše, napori programa doprineli su postizanju ciljeva održivog razvoja. Ovom značajnom događaju, su prisustvovali ministarka pravde Aljbuljena Hadžiju, šef Kancelarije EU Tomas Sunjog, ambasadori i partneri, rezultati programa su usklađeni sa globalnom temom 16 dana aktivizma, naglašavajući važnost obezbeđivanja adekvatnog finansiranja za različite strategije prevencije koje na prvom mestu imaju za cilj zaustavljanje nasilja.

Uz podršku Evropske unije na Kosovu, UN Women je podržala Ministarstvo pravde u pokretanju „Tri nova modula integrisana u bazu podataka za identifikaciju slučajeva nasilja u porodici“. UN Women je 2019. godine pokrenula integrisanu bazu podataka za slučajeve nasilja u porodici i od tada radi na poboljšanju ove baze podataka, prepoznajući hitnu potrebu za sveobuhvatnim podacima i poboljšanom koordinacijom među zainteresovanim stranama. Inicijativa je pokrenuta Istanbulskom konvencijom, naglašavajući neophodnost rešavanja nedostatka podataka i nedovoljne saradnje. UN Women je preuzela zadatak izrade baze podataka, obuke relevantnih aktera i usavršavanja sistema tokom godina. Baza podataka je uzeta kao dobar primer za region i šire. Omogućava praćenje i krivično gonjenje slučajeva nasilja u porodici na Kosovu, i obezbeđuje odgovornost, obavezujući relevantne institucije da dopunjuju bazu podataka neophodnim informacijama sa centralnog i lokalnog nivoa.

UN Women, u saradnji sa Univerzitetom u Prištini, osvetlili su zgradu Rektorata narandžastom bojom, pozivajući na prestanak nasilja nad ženama i simbolišući važnost akademske zajednice ka tom cilju. UN Women je takođe podržala izradu Prvog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za 2023/4 – 2025/6 Univerziteta u Prištini, sa ciljem uspostavljanja ravnopravnog i inkluzivnog okruženja. Ovaj dokument je uz podršku Agencije za rodnu ravnopravnost pri kabinetu premijera i UN Women kroz regionalni program „Transformativno finansiranje rodne ravnopravnosti ka transparentnijoj, inkluzivnijoj i odgovornijoj upravi na Zapadnom Balkanu“ koji finansira Sida, lansiran krajem kampanje. On služi kao sveobuhvatni politički okvir za naredne tri godine, tokom kojih je Univerzitet u Prištini posvećen sprovođenju inicijativa i projekata koji imaju za cilj ublažavanje rodnih nejednakosti. Četiri cilja uključuju negovanje kulture koja podstiče rodnu ravnopravnost, postizanje rodne ravnopravnosti na pozicijama donošenja odluka, integraciju rodne perspektive u predavanja i istraživanja, i prevenciju i zaštitu od seksualnog uznemiravanja na univerzitetu, a Plan takođe ima za cilj uspostavljanje naprednog akademskog okruženja za osoblje i studente.

Kao struktura koja je aktivno posvećena promovisanju rodne ravnopravnosti i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, Evropska unija na Kosovu se pridružila kampanji učestvujući na događajima organizovanim u okviru kampanje. Štaviše, sproveli su upečatljivu kampanju na društvenim mrežama, šireći poruke preko svojih kanala sa ciljem podizanja svesti i zauzimanja stava protiv rodno zasnovanog nasilja među svojom publikom.

UN Women su tokom 16 dana aktivizma pružile podršku aktivnostima Ministarstva pravde. Regionalna konferencija „Ujedinjeni protiv nasilja-DOSTA“ organizovana je od strane Ministarstva pravde i kabineta predsednika. Na konferenciji, UN Women koordinisale su sesiju o digitalnom nasilju i rodnoj pristrasnosti u veštačkoj inteligenciji, na kojoj je učestvovala Teuta Sahatćija, ambasadorka žena u tehnici na Kosovu. Sahatćija je naglasila je potrebno da se eliminiše sajber nasilje i rodna pristrasnost u veštačkoj inteligenciji kako bi se iskorenilo nasilje nad ženama i devojkama. Prema poslednjem izveštaju UN Women, pod naslovom „Tamna strana digitalizacije: tehnološko olakšano nasilje nad ženama u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji“, 43,3% žena na Kosovu doživelo je bar jedan oblik nasilja izazvan tehnologijom. UN Women je takođe podržala otvaranje kampanje u organizaciji Ministarstva pravde i pružila logističku podršku drugim kampanjama koje je organizovalo Ministarstvo.

Osim komunikacije UN Women-a na društvenim mrežama, učinjeno je zagovaranje za povećanje podrške pokretima za prava žena, podstičući ih da nastave svoju ključnu ulogu u sprečavanju i eliminaciji nasilja nad ženama i devojkama. Organizacije za ženska prava su na prvoj liniji u potrazi za pravednijim svetom bez nasilja. Finansiranje projekata za žene ima potencijal da smanji slučajeve nasilja od strane intimnog partnera do 50%.  

Kancelarija UN Women na Kosovu ostaje veoma posvećena borbi protiv rodno zasnovanog nasilja blisko sarađujući sa institucijama i zajednicama, kao i implementaciji  Gender Equality Facility projekta koji finansira Evropska unija. Ovaj projekat usvaja višestrani pristup, koji uključuje angažovanje zajednice, kampanje podizanja svesti, izgradnju kapaciteta i zagovaranje politike. Projekat prepoznaje međusobnu povezanost rodno zasnovanog nasilja sa širim društvenim strukturama i radi na transformaciji ovih struktura zalaganjem za zakonodavne promene i usklađivanjem nacionalnih zakona sa standardima EU, promovisanjem rodno osetljivih politika i negovanjem institucionalnog okruženja koje podržava. 

Na kraju, tokom ovih 16 dana aktivizma predstavljena je moć zajedničkih napora u rešavanje gorućih pitanja, a budući da nema izgovora da popustimo u našoj posvećenosti nastavićemo sa našom borbom za eliminisanje nasilja nad ženama i devojkama. To je posvećenost koja prevazilazi vreme, a naša je zajednička odgovornost da obezbedimo njen kontinuitet sve dok odjeci jednakosti ne odjeknu u svakom kutku naše globalne zajednice.