22 маја, 2020 | Petak

Ambasadorka Apostolova poziva na veće uključivanje dece sa invaliditetom

Ambasadorka Apostolova, šefica Kancelarije EU na Kosovu/specijalna predstavnica EU pridružila se kampanji UNICEF-a na Kosovu u pozivu na veće uključivanje dece sa invaliditetom/posebnim potrebama

Kampanja je obuhvatila aktere i različite protagoniste sa Kosova, koji se zalažu za uključivanje i integraciju lica sa invaliditetom i posebnim potrebama u narativ i normalan život na Kosovu.