31 Avgust, 2021 | Utorak

Arjana Rudari – aktivistkinja za ljudska prava i zaštitu životne sredine

Diplomirana na Univerzitetu u Prištini, na odseku za primenjenu ekonomiju i poslovno upravljanje, i dobitnica brojnih stipendija na prestižnim međunarodnim univerzitetima, Arjana je od malih nogu bila posvećena aktivnostima i volonterskom radu.

Njen volonterski rad je započeo u njenom rodnom gradu sa organizacijom „Better Life“, da bi zatim nastavila sa raznim aktivnostima u drugim nevladinim organizacijama, uglavnom zagovarajući rodnu ravnopravnost i zaštitu životne sredine. Arjana je radila i sa romskom zajednicom i drugim manjinskim zajednicama na njihovom uključivanju i integraciji u kosovsko društvo.

Arjana je predstavljala omladinu Kosova na raznim međunarodnim konferencijama, jer je ubeđena u potencijal kosovske omladine, pa je njeno angažovanje većinom usredsređeno na stvaranje najboljih mogućih uslova za mlade.

Arjana je prošle godine izabrana za novog evropskog ambasadora, gde je zajedno sa ostalim izabranim ambasadorima učestvovala u brojnim razvijenim projektima. Među najvažnijim su događaji koji su se odvijali na onlajn način tokom pandemije, sa temama kao što su klimatske promene, rodna ravnopravnost, kultura, aktivizam mladih i mnoge druge.

Ona svoj rad ambasadora vidi kao priliku za integraciju kosovske i balkanske omladine u evropsko društvo i kulturu, a istovremeno i promociju balkanskih vrednosti u zemljama Evropske unije. Arjana takođe pokušava da bude primer mladim ljudima na Kosovu, sarađujući sa njima i inspirišući ih da budu aktivni u svim oblastima i delatnostima.

Arjana poziva sve mlade ljude da budu zahtevniji na časovima, da učestvuju u aktivnostima i politikama koje im određuju budućnost i da budu kreatori boljeg života uopšte.