26 Februar, 2024 | Ponedeljak

Izložba „Buket srca“ u Evropskoj kući u Prištini

„Buket srca predstavlja 30 slika umetničkog rada ‘Ebru’, tradicionalnog turskog umetničkog načina slikanja u vodi i crtanja na papiru. Slike su rađene u više tehnika, ali ono što ih čini posebnim je to što ih je radilo 16 majki dece sa invaliditetom, koje su suočene u životu sa teškim i dugotrajnim izazovima, sa bolom u srcu, sa suočavanjem koje nije nimalo lako. “Pronašli smo hrabrosti da izrazimo svoja osećanja u slikama“, rekla je Mimoza Bitići Rahmani, u uvodnom govoru izložbe „Buket srca“ u Evropskoj kući u Prištini.

Izložba „Buket srca“, otvorena 29. januara, otkriva 30 radova 16 majki dece sa invaliditetom na Kosovu. Tri meseca zaredom, dok su njihova deca primala razne usluge u centru HANDIKOS, one su obučavane umetničkoj tehnici „Ebru”.

Među brojnim ličnostima prisutnim na otvaranju izložbe, Anakarin Platon iz Kancelarije EU na Kosovu rekla je da je veoma srećna što učestvuje na otvaranju ove izložbe, ističući insistiranje EU na pružanju podrške osobama sa invaliditetom na Kosovu, „EU je podržala i podržavaće organizacije koje predstavljaju osobe sa invaliditetom na Kosovu,  „Veoma sam srećna što sam ovde… EU je pružila pomoć osobama sa invaliditetom da postignu i poboljšaju pristupačnost celom društvu i da se poboljša inkluzivnost osoba sa invaliditetom“.

Kancelarija Evropske unije na Kosovu pokazala je upornost u podršci naporima da se poboljša stanje osoba sa invaliditetom na Kosovu, kroz projekat „Uključivo Kosovo” u okviru kojeg je HANDIKOS uspeo da unapredi položaj osoba sa invaliditetom na Kosovu kroz zagovarački rad sa državnim institucijama, kao i direktnim radom sa predstavničkim organizacijama osoba sa invaliditetom i direktno sa osobama sa invaliditetom. Pominjući uspehe i potrebu za nastavkom ovakvih napora, Afrim Maljići, rukovodilac HANDIKOS-a, rekao je da uprkos dosadašnjem radu, situacija na terenu ostaje izazovna za osobe sa invaliditetom, sa samo 12% dece sa invaliditetom koja imaju pristup obrazovanju, stoga najveći teret brige o njima pada na roditelje, posebno na majke ove dece.

Aida Fekaj, jedna od majki stvarateljki izložbe „Buket srca“, naglašavajući značaj ovakvih aktivnosti socijalizacije za majke dece sa invaliditetom, istakla je da je za majke, bez obzira na poteškoće sa kojima se svakodnevno susreću kao primarni staraoci dece sa invaliditetom, ovo iskustvo bilo je izuzetno „Upoznali smo se sa umetnošću sa kojom ja, kao majka, ranije nisam bila upoznata, jedna veoma lepa umetnost koja takođe govori putem emocija u načinu rada” istakla je ona.

U tromesečnoj radionici za učenje tehnika slikanja kroz umetnost „Ebru“ učestvovale su i majke, koje su članice zagovaračke grupe roditelja dece sa invaliditetom, Fidajete Šalja Plana i Mimoza Rahmani Bitići. Obe su prisustvovale otvaranju izložbe i istakle su značaj ovakvih mogućnosti za roditelje dece sa invaliditetom, posebno za majke, kojima je ovo iskustvo ostavilo veliki utisak. Susret između majki tokom ove radionice, Šalja Plana opisuje kao jedan veoma emotivan susret, koji je ponudio prostor za podelu i razmenu različitih iskustava, ali i za društvenu i emocionalnu podršku jednih drugima. Ovakvo iskustvo je neophodno majkama dece sa invaliditetom koja odrastaju na Kosovu, s obzirom na poteškoće sa kojima se suočavaju, a koje počinju sa ne jako adekvatnim infrastrukturnim uslovima za osobe sa invaliditetom i nedostatkom pristupa odgovarajućim zdravstvenim i obrazovnim uslugama.

Rahmani Bitići, koja je ovu izložbu naslovila „Buket srca“, rekla je da su sve majke učesnice dale mnogo od sebe i da ovaj naslov simbolizuje potrebu ovih majki za podrškom, a sa druge strane, ovaj naslov je i oličenje snage, hrabrosti i pre svega velike ljubavi koja izvire iz srca ovih majki.