11 Mart, 2021 | Cetvrtak

COVID-19: Žene i njihove priče

Da bi prepoznala izazove žena tokom pandemije, kao i da bi potvrdila podršku EU prema rodnoj ravnopravnosti, kancelarija EU na Kosovu organizovala je kampanju, koja je između ostalog uključivala fotografiju i priču, publikaciju „Žene i Covid-19 – priče koje znače“, video zapis i druge aktivnosti.

Ceremonija dodele nagrada za foto takmičenje „COVID – 19: Žene i njihove priče“, u kojem je učestvovalo 80 žena, deleći svoje fotografije i priče tokom karantina.