15 April, 2021 | Cetvrtak

Koristi od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Povodom 5. godišnjice stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Evropska kuća Kosova pokrenula je kampanju koja pokazuje pozitivan uticaj sporazuma na Kosovu. Kampanja je obuhvatala video intervjue sa stručnjacima iz oblasti ekonomije i zakonodavstva, korisnicima, uvodnom rečju ambasadora Sunjoga i serijom video-animacija koje pokazaju šta SSP znači za ekonomiju, zapošljavanje, potrošače, obrazovanje i životnu sredinu.