20 Septembar, 2021 | Ponedeljak

Međunarodni dan demokratije

Na Međunarodni dan demokratije, Evropska kuća na Kosovu sprovela je video kampanju sa decom različitog uzrasta, koja je svojim primerima objasnila demokratiju.