17 Novembar, 2021 | Sreda

Podrška EU Kosovu

Da bi prikazala podršku EU Kosovu, posebno u sektoru zapošljavanja i obrazovanja, Evropska kuća Kosovo je napravila seriju informativnih video snimaka sa činjenicama i brojkama i korisnicima projekata.