26 Februar, 2021 | Petak

Preventivna kampanja protiv Covid-19

Cilj ove kampanje je da jasno informiše sve građane o merama koje treba preduzeti u svakodnevnom životu kako bi se sprečilo širenje i zaraza Covid-19.