4 Mart, 2022 | Petak

Žene u Nauci

Na Međunarodni dan žena u nauci, Evropska kuća na Kosovu sprovela je video kampanju slaveći žene i devojke u nauci.