29 Novembar, 2023 | Sreda

Zaštita dece je prioritet!

Dnevni boravak za decu sa ulice u Našecu, u opštini Prizren, otvoren je u oktobru. Centar za brigu o deci u Našecu oživeo je zahvaljujući saradnji Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Unicef Kosova, Ambasade Japana na Kosovu i organizacije „Terre des hommes“ – Kosovo. Centar pruža usluge ugroženoj deci i njihovim porodicama.

Deca na ulici su među najmarginalizovanijom decom. Često doživljavaju teška kršenja svojih prava, pre i tokom boravka na ulici. Prema najnovijem Indeksu Dečjeg pakta 2.0 o zaštiti dece, usluge specifične za decu sa ulice, kao što su uspostavljanje kontakata, dnevna ili noćna skloništa, rehabilitacija i reintegracija, savetovanje i psihološka podrška, iako su neophodne, uglavnom su ograničene ili nedostupne na Kosovu.  

Dnevni boravak u Našecu ima za cilj da popuni ovu prazninu pružanjem integrisanih usluga za ugrožene devojčice i dečake, i  adolescente koji se nalaze na ulici, uključujući ishranu, higijenske i sanitarne  usluge, odeću, psiho-socijalne usluge, obrazovne aktivnosti, psihološko savetovanje, medicinsku podršku, aktivnosti u slobodno vreme i društveno-kulturne aktivnosti.  

Centar se nalazi u selu Našec, na 8 km udaljenosti od centra Prizrena. Centar  je otvoren 80-ih godina i korišćen je kao kamp za rekreativne aktivnosti za decu i mlade sa celog Kosova.  

Iako su smeštajne prostorije renovirane uz finansijsku podršku Japanske  ambasade na Kosovu, centar je postao funkcionalan zahvaljujući finansijskoj podršci Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Ovo je drugi dnevni boravak na Kosovu koji će pružati integrisane usluge za svu ugroženu decu, sa posebnim fokusom na decu sa ulice, omladinu i njihove porodice u skladu sa njihovim potrebama.  

Centar u Našecu će pružati direktne usluge deci koja su trenutno na ulici ili su u opasnosti da upadnu u takve okolnosti. Iako Centar namerava da  ponovi uspešan model dnevnog boravka u Prištini, on takođe poseduje sposobnost i odgovarajuću infrastrukturu, da potencijalno posluži kao pilot lokacija za model Kuće za zaštitu dece u Prizrenu.  

Centar će takođe voditi časove o pozitivnom roditeljstvu i organizovati aktivnosti podizanja svesti u zajednici.