26 Decembar, 2023 | Utorak

Digital4Business: Osnaživanje mikro i malih preduzeća u procesu prisvajanja koristi digitalne ere

Digital4Business je projekat koji finansira EU i ima za cilj da podstakne digitalizaciju i digitalnu transformaciju privrede Kosova. U blogu ispod, Dea Hajdaraj, mlađa specijalizantkinja za komunikacije daje pregled ciljeva, zadataka i prekretnica postignutih projektom uz podršku Evropske unije.

Autor: Dea Hajdaraj, mlađa specijalizantkinja za komunikacije

Digital4Business je projekat Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ). Njegovo sprovođenje u okviru Parka za inovacije i obuku (ITP) u Prizrenu — regionalnog centra za preduzetništvo, poslovne inovacije i razvoj veština u nastajanju — zajednički su poverili Kancelarija Evropske unije na Kosovu i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Počevši sa radom u februaru 2022. godine, Digital4Business ima za cilj da na različite načine podstakne digitalizaciju i digitalnu transformaciju kosovske privrede, posebno brojnih mikro i malih preduzeća (MMP) u zemlji, i njene radne snage, fokusirajući se na osnaživanje veoma mlade populacije i žena na Kosovu. Budući da je ugrađen u ITP-ov centar za digitalnu transformaciju kao jedinstveni šalter za razvoj digitalnog ekosistema, njegove četiri oblasti intervencije su osmišljene da se razviju i održe čak i nakon završetka implementacije u maju 2024.

Digital4Business oslanja se na četiri interventne oblasti: 

Osnaživanje digitalne radne snage

Preko Digital4Business-a, više od 800 mladih i žena, koji  nisu u stalnom radnom odnosu ili su zaposleni u MMP-u, pohađali su najsavremenije kurseve za prekvalifikaciju i usavršavanje različitih digitalnih veština. Kurseve sprovodi Innovemia – Akademija za inovacije koju je osnovala Kosovska kompanija za digitalne medije i zabavu MetDaan, kao i Fabrika veština od strane Cacttus Education pri ITP Prizren i u Prištini. Na taj način Digital4Business doprinosi radnoj snazi koja je digitalno kompetentnija, omogućavajući otvaranje radnih mesta i jačanje poslovnog rasta, otpornosti i inovacija na Kosovu.

Podrška MMP u digitalizaciji svojih poslovanja i aktivnosti

Uprkos značajnom napretku u digitalizaciji kosovske privrede, trenutni razvoj je uglavnom fokusiran na veće kompanije. S obzirom na ovu dinamiku, Digital4Business direktno podržava 30 mikro, malih i srednjih preduzeća (MMP-a) širom Kosova. Ova preduzeća su odabrana putem otvorenog poziva i većinom funkcionišu po tradicionalnom poslovnom modelu. Digital4Business im pruža podršku u njihovim digitalnim putovanjima. Sertifikovani stručnjaci za digitalnu transformaciju (CDTE) sprovode procene digitalne zrelosti, na osnovu kojih se izrađuju individualne strategije digitalne transformacije za svako preduzeće. Ove strategije su podržane kako finansijski, tako i tehnički u početnoj fazi implementacije. Inicijativu sprovode dva člana Digitalnog Inovativnog Haba (DIH), ključnog stuba u okviru inicijative Evropske komisije za digitalizaciju evropske industrije. DIH je osnovan u sklopu Centra za digitalnu transformaciju ITP Prizren, predstavljajući trajni jedinstveni šalter za podršku kosovskoj privredi u suočavanju sa digitalnim izazovima i povećanje konkurentske sposobnosti.

Unapređenje e-učenja kroz Kosovsku istraživačku i obrazovnu mrežu (KREN)

Kosovska istraživačka i obrazovna mreža (KREN) osnovana je 2019. godine u ITP Prizren kroz projekat Kosovske digitalne ekonomije (KODE), koji je podržan od strane Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) i sproveden u okviru Ministarstva ekonomije (ME). Ona teži osnaživanju digitale transformacije u istraživačkoj i obrazovnoj zajednici Kosova, podstiče inovacije i razvija infrastrukturu kao i napredne usluge. Uz podršku Digital4Business-a cilj je razvoj i korišćenje usluga e-učenja preko sistema za upravljanje učenjem (LMS) zasnovanom na Moodle platformi. Ne samo da su uložena značajna ulaganja u obezbeđivanje dodatnog hardvera i softvera za dalje proširenje kapaciteta KREN-ove korisničke mreže i njegovog centra podataka u tom pogledu, već je pružena strateška i tehnička podrška, i sprovedene su mere za izgradnju kapaciteta, poput program obuke trenera za instrukcijske dizajnere.

Primenjeno istraživanje i prenos tehnologije

U okviru četvrte intervencijske oblasti Digital4Business-a, u septembru 2022. godine objavljen je otvoreni poziv za dodelu četiri granta, u iznosu do 50.000 evra svaki, za zajedničku implementaciju projekata primenjenih istraživanja od strane javnih visokoškolskih ustanova u saradnji sa najmanje jednim lokalnim mikro, malim ili srednjim preduzećem. Kao rezultat toga, pristiglo je više od 20 predloga projekata od kojih je komisija međunarodnih evaluatora odabrala četiri pobedničke projektne ideje. Projekti, svi sa Univerziteta u Prištini, trenutno su u primeni i obuhvataju oblasti kao što su optimizacija upravljanja saobraćajem, pametno parkiranje, inovativni pristupi za proizvodnju i primenu frasa od insekata, kao i održiva proizvodnja mlečnih proizvoda. Šema grantova prati tekući program izgradnje kapaciteta, sa ciljem podizanja svesti o važnosti i proširenju kapaciteta za intenziviranu saradnju između akademske zajednice i industrije na Kosovu

Inače, na institucionalnom nivou, Digital4Business podržava uspostavljanje i operacionalizaciju Centra za istraživanje, inovacije i prenos znanja (CRIKT) od strane Univerziteta u Prizrenu, koji se nalazi u ITP Prizren, sa posebnim fokusom na omogućavanje i promociju istraživačkog rada Univerziteta i razvoj sistema za prenos znanja i tehnologije.

Da biste saznali više o Digital4Business-u i njegovim transformativnim inicijativama u digitalnom pejzažu, posetite Digital4Business