28 Juni, 2022 | Utorak

Edukativni volonterski klubovi obučili su oko 500 mladih ljudi kritičkom razmišljanju, liderstvu i komunikaciji

U Medveđoj šumi u Badocu danas je održana završna konferencija sa učesnicima Edukativnih volonterskih klubova. Ovom prilikom je saopšteno da je u periodu od septembra 2021. do juna 2022. godine bilo aktivno oko 30 klubova u 15 opština Kosova, a u zajednici je realizovano preko 50 edukativnih volonterskih projekata.

Program obrazovnog volontiranja na Kosovu sprovodi organizacija „Toka“ već 5 godina, a podržava ga Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Na završnoj manifestaciji obeležavanja kraja četvrte generacije napravljeno je sumiranje dostignuća klubova i dodeljeni su sertifikati čelnicima i „Pasoši uspeha“ volonterima.

Ardiana Ljahu, koordinatorka projekta, pokazala je da ovaj program ima za cilj da osnaži mlade od 12-17 godina da steknu i razviju meke veštine kroz metodologiju iskustvenog učenja, kao što su liderstvo, komunikacija, rešavanje problema, grupni rad, aktivno građanstvo i samopouzdanje.

„Imamo 29 klubova u 15 opština Kosova, predvođenih 60 lidera, fokusiranih na urbana i ruralna područja Kosova. Krem ovog programa su projekti koje realizuju sami studenti. Oni dolaze sa idejama kako da pomognu svojoj zajednici. „

„Napravljene su biblioteke u školama, kutovi za razmišljanje, zebre u gradu, kante za sortiranje otpada i drugi projekti. Postojala je i kampanja podizanja svesti o maltretiranju i mentalnom zdravlju“, rekla je Ljahu.

„Program edukativnog volontiranja počinje otvaranjem poziva na koji se mogu prijaviti nastavnici, studenti, supervolonteri ili supergrađani, koji su bili aktivni u našim klubovima.”

Koordinatorka projekta je govorila i o finansijskoj pomoći kancelarije EU na Kosovu.

“Kjo ndihmesë është shumë domethënëse, sepse falë saj ne i zhvillojmë aktivitetet tona”.

Hatidže Zeka, projekt menadžerka iz organizacije „Toka“, rekla je da su se okupili da proslave dostignuća volonterskih klubova za školsku godinu koja je preostala.

„Bez nastavnika, bez učenika, ne bismo stigli do kraja četvrte generacije. Počećemo i sa petom generacijom koju ćemo obučavati u avgustu i otvarati nove grupe od septembra ove godine.„

„Kancelarija Evropske unije na Kosovu nas podržava od 2019. godine i za nas je to važna podrška, jer daje vrednost i ozbiljnost projektu. „

Tokom podele „Pasoša uspeha“, Zeka je pokazala uticaj koji ovi pasoši imaju na volontere.

„Ovaj pasoš je motivacioni podsticaj za volontere. Ideja o pasošu je važna jer je bio problem kako meriti veštine mladih ljudi. „

Ljeonita Koši, lider đakovačkog kluba, rekla je da su lekcije koje je dobila od „Toke” bile dragocene.

„Studenti sa kojima smo organizovali ove programe u okviru „Toke” su bazirani na Lokalnim savetima omladinske akcije (LSOA). Projekat, baziran na školi „Yll Morina“ u Đakovici, uspešno je realizovan. Veštine i učenje koje su deca stekla u ovom projektu pomoći će ne samo ovoj generaciji, već i onima koji dolaze“, rekla je Koši.

Mirljinda Adžami – Hisa, liderka kluba u Kačanik, pokazala je važnost razvoja ovog projekta u ruralnijim sredinama.

„Učenici se podučavaju kako da identifikuju i razviju ideju. Oni su međusobno povezani, toliko da razmišljamo o nastavku projekta, jer nam ga je teško prekinuti.

Učenici su imali priliku da naprave nekoliko kulturnih poseta, za koje su pokazali veliko interesovanje“.

Godišnje se oko 500 mladih učlani u Volonterske klubove, dok Supervolonterske klubove vode nastavnici nižih i viših srednjih škola, studenti (uglavnom sa Pedagoškog i Psihološkog fakulteta).

Klubovi su aktivni jednu školsku godinu i održavaju se nedeljni sastanci, koji traju od 2 časa. Tokom susreta mladi održavaju različite aktivnosti, a svaki klub tokom perioda od 9 meseci realizuje najmanje jedan Edukativni volonterski projekat.

Između ostalog, na radionici u prostorijama „ Medveđe šume “, oko 40 učesnika je razgovaralo o sledećim temama: Razvoj novih modula za buduće klubove Edukativnog volontiranja; Predlozi za izmene postojećeg programa; Obrazovno volontiranje u učionici; Uključivanje institucija u podršku obrazovnom volontiranju itd.

Zahvaljujući podršci EU društvenom razvoju na Kosovu, 500 mladih donosioca odluka je osnaženo sposobnošću da se zalaže za prava žena, 15.000 mladih je uključeno u omladinski aktivizam, međukulturalnu razmenu i neformalno učenje, a više od 50.000 ugroženih lica su podržana kroz medicinske i socijalne usluge.