6 Januar, 2023 | Petak

EU će nastaviti podršku mladima i radnoj snazi u 2023. godini

2022. godina je bila Evropska godina mladih. Kao i u celoj Evropi, i na Kosovu smo kroz brojne aktivnosti osnažili i dali prostor mladima, kako bismo zajedno sa njima izgradili zeleniju, inkluzivniju i digitalniju budućnost.

Tim EU na Kosovu posetio je mlade širom Kosova, kako bi razgovarali o mogućnostima koje EU nudi mladima kroz različite programe obrazovanja, obuke i stipendiranja.

Na predlog predsednice Evropske komisije Ursula Von der Leyen, 2023. godina proglašena je Evropskom godinom veština. Nakon ekonomske i socijalne krize izazvane pandemijom Covid-19, Evropska komisija odlučila je da investira u povećanje veština i kapaciteta ljudi, kako bi bili spremni da rukovode održivijim ekonomskim oporavkom, kroz zelenu i digitalnu tranziciju.

General view with, Ursula von der Leyen, Albin Kurti, Violeta Nushi


“Potrebno nam je mnogo više fokusa u našem ulaganju u profesionalno obrazovanje i usavršavanje. Potrebna nam je bolja saradnja sa kompanijama jer one najbolje znaju šta im je potrebno. I ove potrebe moramo uskladiti sa težnjama ljudi. Takođe, moramo da privučemo prave veštine na naš kontinent, veštine koje pomažu kompanijama i jačaju evropski rast.” 

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

EU na Kosovu će početi 2023. tamo gde smo stali, osnažujući mlade ljude i radnike uopšte. Evropska kuća na Kosovu tokom 2023. godine će staviti glavni fokus na povećanje kapaciteta i veština mladih i radne snage, kroz različite aktivnosti kao što su predavanja stručnjaka, kursevi, radionice i dr.  EU nastavlja da podržava kosovsku omladinu i preduzetnike da izgrade neophodne veštine i znanja kako bi se suočili sa izazovima tržišta rada kao i da pomogne kosovskim biznisima ka održivom ekonomskom oporavku.