17 Decembar, 2013 | Utorak

EU obrazovni programi: Doživotna investicija

Obrazovanje je neophodno za kontinuirani rast i prosperitet u današnjem društvu zasnovanom na znanju. Angažovanje EU u ovoj oblasti je vidljivo kroz aktivnosti koje podržavaju političku saradnju između država članica EU i kroz pružanje EU finansijske podrške za obrazovanje i usavršavanje u EU i izvan nje.

EU je bila i ostala  posvećena ulaganju u obrazovanje i usavršavanje na Kosovu jer investicija u ovaj sektor pruža osnovu na kojoj se gradi ekonomija i stimuliše stvaranje radnih mesta na Kosovu. Uz podršku instrumenta predpristupne pomoći (IPA) EU je obezbedila 20 miliona evra za podršku kako univerzitetskom, tako i pred-univerzitetskom obrazovanju u zadnjih 6 i više godina.

Program Erasmus, osnovan 1978, je pionir u mobilizaciji u vezi sa obrazovanjem i stručnim usavršavanjem. Pružio je podršku za više od 2 miliona studenata širom Evrope dajući im obrazovno iskustvo van njihove zemlje. Ersmus Mundus program školarina je od 2007. godine podržao 282 studenta i akademskih radnika sa Kosova na različitim univerzitetima u EU. Obrazovanju i stručnom usavršavanju je pružena dodatna podrška usvajanjem strategije Evropa 2020. koja prepoznaje da su doživotno učenje i usavršavanje  neophodni za tržište rada i opšti razvoj. Novi obrazovni program nazvan Erasmus + je nedavno odobren od strane EU institucija.  Erasmus+ okuplja podršku EU za obrazovanje, obučavanje i mlade u jedan program (ranije podeljeno u sedam posebnih programa) i po prvi put uključuje i finansiranje sporta.

Tempus program (iz IPA višekorisničkog finansiranja) je obezbedio više od 12 miliona evra investicija i podržao je preko 30 projekata u visokom obrazovanju na Kosovu od 2006. Sa ovim investicijama kosovski univerziteti i ustanove visokog školstva su bili u mogućnosti da rade sa EU univerzitetima na razvoju novih master i doktorskih programa u oblastima kao što su arhitektura, prevođenje i tumačenje, sportska nauka, energetska efikasnost i mehatronika.  EU je podržala razvoj garancije kvaliteta i pružila je podršku upravljačkim kapacitetima za visoko obrazovanje na Kosovu.

Horizon 2020, jedan od najvećih programa evropske zajednice u vrednosti od preko 70 milijardi dolara, koji će se sprovoditi od 2014. do 2020, će takođe biti otvoren i za Kosovo. Ovaj program će obezbediti naročitu podršku regionalnim partnerstvima i partnerstvima između univerziteta, istraživačkih ustanova i industrije.

IPA nacionalni fondovi su takođe podržali osnivanje i funkcionalnost Nacionalne uprave za kvalifikacije na Kosovu (NUK), tela koje reguliše sistem kvalifikacija na Kosovu naročito za stručno obrazovanje i usavršavanje. Projekat finansiran sredstvima EU koji radi sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) je pripremio Politiku elektronskog obrazovanja i akcioni plan za elektronsko učenje. EU je takođe podržala MONT, Učiteljski fakultet Univerziteta u Prištini, opštinske uprave za obrazovanje, školske  direktore i nastavnike na celom Kosovu u njihovom radu na razvijanju nastavnog plana i obučavanju nastavnika u skladu sa potrebama novog nastavnog plana.

Oblasti rada u 2014. će uključivati dalji razvoj sistema garancije kvaliteta u obrazovanju, unapređivanje i sprovođenje nastavnih planova, školski materijal i opremu, komunikacionu i informatičku opremu i elektronsko učenje, podršku visokom obrazovanju, stručno obučavanje i razvijanje sistema kvalifikacija.