27 Februar, 2019 | Sreda

EU inspirativni razgovori: Uloga novinara u izazovima savremenog društva

Informativni i kulturni centar Evropske unije u Severnoj Mitrovici organizovao je diskusiju sa Tatjanom Lazarević i Idrom Seferijem. Tema razgovora bila je uloga novinara u izazovima savremenog društva. Ova energična i zanimljiva diskusija se dotakla tema poput svakodnevnih izazova za novinare, uticaja medija, uloge i odgovornosti medija, kontrole medija i kako to remeti razvoj i mir u regionu. Ove teme su podstakle dalju debatu o aspektima novinarstva, slobodi govora, obrazovanju, potrazi za istinom itd.

52720953_2142296845813827_351953298388942848_n

Lazarevic je istakla sledeće: “Dve reči koje mi u poslu ne prijaju su IZAZOV i SAVREMENO. Izazov doživljavam  kao korporativnu eufemisitičku podvalu preuzetu iz poslovnog engleskog jezika za ono što je PROBLEM. A naša planeta, naš svet, kao i naša mala zajednica ovde i šire društvo su u velikim problemima, do te mere opasnim i galopirajućim da nam nikakvo ulepšavanje neće pomoći. Ta eufemizacija je deo pseudo-pozitivističke orijentacije savremenog doba (‘be positive’), koja je do te mere postala mejnstrim da je prešla u jednu novu fazu – postistinu.

Ona je dodala da je „Slika našeg savremenog, ovovremenskog sveta lažirana, ulepšana poput fotografije sa Instagrama koja je prošla kroz filtere i pritom je instantna. Esencija novinarskog rada jeste da izveštava istinito, ovovremenski, da je ta tema aktuelna. Uspeli ste onog trenutka kada je vaš izveštaj ogledalo“.  

52702658_2313232755368303_5080218035038453760_n

Idro Seferi kaže da ukoliko se bavite novinarskim poslom morate biti uporni i istrajni da biste videli rezultate, jer je mnogo barijera i prepreka koje je potrebno prevazići.

„Mislim da je najveći izazov ili problem, što mi novinari još uvek nemamo intenzivniju komunikaciju i to naravno ume da bude problem, jer pristup tim informacijama sa druge strane nije uvek lak. Važno je da ne prevodimo vesti, već da ih napravimo sa lica mesta“ – kaže Seferi.