8 Mart, 2021 | Ponedeljak

Kancelarija Evropske unije na Kosovu obeležava Međunarodni dan žena naglašavajući podršku inicijativama žena

Da bi obeležila Međunarodni dan žena, Kancelarija Evropske unije na Kosovu, u saradnji sa predstavnicima SPEU u oblasti ljudskih prava, održala je događaj u Evropskoj kući u Prištini, koji se usredsredio na inicijative žena i njihove priče. Događaj su obeležili diskusija sa inspiracionim ženama, objavljivanje publikacije „Žene i COVID-19: Priče koje su bitne“ i prikazivanje kratkog video snimka sa pričama žena preduzetnika koje je podržala EU na Kosovu.

Šef Kancelarije EU na Kosovu/specijalni predstavnik EU, ambasador Tomaš Sunjok, u svom uvodnom obraćanju naglasio je posvećenost i podršku EU ženama i njihovim inicijativama.

Ambasador Sunjok

„EU rodnu ravnopravnost smatra ključnim strateškim prioritetom na Kosovu.“ Poslednjih nekoliko godina, Kancelarija EU na Kosovu je promovisala raznoliko liderstvo, između ostalog, obučavanjem žena političkih predstavnika, promovisanjem glasa za žene i od žena, finansiranjem ženskih organizacija civilnog društva da bi se inspirisale žene kandidati na opštinskom nivou, podržale žene preduzetnici, podstakle umetnice, nagradile spisateljice i pomoglo oko prilagođavanja kosovskih zakona tako da se ispune standardi EU u oblasti rodne ravnopravnosti i prava žena“.

Arta Šehu Zajmi

Arta Šehu Zajmi, izvršna direktorica LabBox-a i korisnica granta EU, govorila je o svom radu i načinu na koji je grant EU podržao njeno poslovanje. Dodala je da je njena ideja da postane preduzetnik i stvori dva privredna društva potekla od činjenice da je majka tri ćerke i da je želela da njene ćerke i druga deca oblikuju svoju budućnost i prosperitet kroz tehnološko znanje. Zatim, Zajmijeva je rekla da misli da je veoma srećna što je izabrana među privrednim društvima kao korisnik EU.

Nataša Milićević

Još jedna žena preduzetnik koja vodi poslovanje i koja je primila grant EU, govorila je o svom preduzetničkom iskustvu i načinima na koji je grant podržao njeno poslovanje. Nataša Milićević, izvršna direktorica privrednog društva Europa, izrazila je svoju zahvalnost na podršci koju je EU dala njenom poslovanju, omogućavajući joj da poveća broj zaposlenih i ukupan proizvodni kapacitet.

Valjmira Rašiti

Valjmira Rašiti iz Mreže žena Kosova, čestitala je svim dobitnicima konkursa „COVID-19: Žene i njihove priče“, dodajući da njena organizacija, uz podršku EU, pokušava da unese promenu, poklanjajući pažnju najugroženijim ženama na Kosovu i sarađujući sa ženama koje su deo više hijerarhije, kao i njihovim većim angažovanjem u procesu donošenja odluka u parlamentu.

Rej Šarl, savetnik specijalnog predstavnika EU za rodnu ravnopravnost predstavio je publikaciju pod nazivom „Žene i COVID-19: Priče koje su bitne“, koja je na raspolaganju za tiraž u Evropskoj kući, kao i na mreži putem sledećeg linka.