9 Oktobar, 2017 | Ponedeljak

Kreativna Evropa

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske komisije za davanje podrške kulturnom i audiovizuelnom sektoru. Nakon prethodnog Kulturnog programa i MEDIA programa, Kreativna Evropa, sa budžetom od 1,46 milijardi evra (9 % više nego kod ranijih programa), podržaće kulturni i kreativni sektor u Evropi.