21 Decembar, 2014 | Nedelja

Kampanja širom EU o ljudskim pravima žena u odnosu na društvene medije

Prošlo je 60 godina od proglašenja Univerzalne deklaracije  o ljudskim pravima, koja jasno kaže „sva ljudska bića su rođena slobodna i ravnopravna u dostojanstvu i pravima i svako ima pravo na sve slobode i prava utvrđene ovom deklaracijom, bez obzira na razlike bilo kakve vrste, uključujući ovde i… pol“.

Pored Ujedinjenih nacija i drugih boraca za ljudska prava, EU je jasno iskazala političku volju da pitanje ženskih ljudskih prava tretira kao prioritet kroz dugoročnu akciju u ovoj oblasti, uz usvajanje smernica o nasilju nad ženama i devojkama.

Tokom godina svog postojanja EU je iskazala snažnu posvećenost integrisanju svih rodnih perspektiva u sve zakonodavstvo, javne politike, programe i projekte. Poslala je jasnu poruku svim vladama da pomognu i olakšaju koordinaciju različitih aktera, uključujući tu i civilno društvo, kako bi se obezbedila delotvorna implementacija zakona i politika koje se bave borbom protiv nasilja nad ženama i devojkama.

Dana 25. novembra obeležen je Međunarodni dan za okončanje nasilja nad ženama, kada je pokrenuto 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (25. novembar – 10. decembar). Ove godine, Ujedinjene nacije vodile su kampanju UNiTE, koja se odvijala pod temom „Učinite svoje naselje narandžastim – okončajte nasilje nad ženama i devojkama odmah“. Kampanja se naročito usredsredila na lokalne akcije u pravcu okončanja nasilja nad ženama i devojkama, uz korišćenje narandžaste boje kao boje koja ujedinjuje sve napore na zalaganjima, pod zajedničkim sloganom „Učinimo svet narandžastim za 16 dana“.

Kampanja EU je uglavnom vođena preko društvenih mreža, uz dobru sinhronizaciju sa kampanjom UN. Kampanja društvenih mreža pokrenula je debatu u vezi sa temama kao što su: nasilje nad ženama i devojkama, edukacija i obuka žena, žene i siromaštvo, žene i oružani sukobi, žene i zdravlje, žene i ekonomija, žene na vlasi i na pozicijama gde se donose odluke, mehanizmi  za napredovanje žena, žene i mediji, žene i životna sredina, ženska deca.

Različite studije ukazale su na to da su siromašne i marginalizovane grupe žena izložene većem riziku od nasilja. Edukacija igra značajnu ulogu u suprotstavljanju rodnim stereotipima koji na prvom mestu promovišu ili odobravaju nasilje nad ženama i devojkama i olakšavaju njihovo diskriminisanja. Nama su potrebni edukacioni sistemi koji razbijaju stereotipe, a ne da ih jačaju.