19 Mart, 2016 | Subota

EUICC gostujući blog: Rodna ravnopravnost iz ugla najmlađe članice Evropske unije – Hrvatske

Poboljšavamo životnu sredinu

Napisala Višnja Ljubičić, Ombudsman za rodnu ravnopravnost Republike Hrvatske

Rodna ravnopravnost je jedna od osnovnih vrednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Godine 2003., na predlog hrvatske vlade, je Skupština Hrvatske po prvi put usvojila Zakon o ravnopravnosti polova. Na osnovu tog zakona su osnovane dve institucije: Ombudsman za rodnu ravnopravnost kao nezavisan organ zadužen za borbu protiv diskriminacije na polju rodne jednakosti i Kancelarija za rodnu ravnopravnost.

Ombudsman za ravnopravnost polova dela nezavisno, nagleda primenu Zakona o ravnopravnosti polova i ostalih regulativa o rodnoj ravnopravnosti i podnosi godišnje izveštaje Skupštini Republike Hrvatske barem jednom godišnje. Na osnovu Zakona o jednakosti polova, diskriminacija na osnovu pola/roda, bračnog i porodičnog statusa, i seksualne orijentacije je zabranjena. Takođe je diskriminacija zabranjena kod nepravednog tretiranja žena tokom i nakon porođaja.

Hrvatska skupština je 28.oktobra 2011. godine mene zadužila kao zaštitnicu prava građana za jednakost polova. Tokom pristupa Hrvatske Evropskoj uniji bila sam članica hrvatske delegacije na konferencijama i radnim grupama Evropske komisije OESS, UN, ECRI, TAIEX i zadužena za proces praćenja slučajeva zločina mržnje u okviru završnih mera Poglavlja 23. Takođe sam bila koordinator i predavala  Antidiskriminaciju i Jednakost polova na sastanku za bilateralno nadgledanje Vlade Republike Hrvatske i Evropske komisije  za Poglavlje 19 – socijalna politika i zaposlenje, kao i koordinator u okviru Radne grupe za predlog VI, VII I VII izveštaja Rebublike Hrvatske o implementaciji Deklaracije Ujedinjenih nacija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.

Godine 2008. je Skupština Hrvatske usvojila novi Zakon o ravnopravnosti polova čime je ova institucija prepoznala značaj ravnopravnosti polova i problem polne nejednakosti tokom procesa donešenja odluka u ekonomskom okviru. Pre toga su snage bile usresređene na političko učešće žena.

U tom pogledu smo 2003. godine uspeli da pridobijemo 250 000 evra iz Programa za napredak kako bismo finansirali projekat o procesu donošenja odluka vezanih za ekonomiju pod nazivom „Rasklapanje staklenog lavirinta – Jednake šanse za pristup ekonomskom procesu donošenja odluka u Hrvatskoj“. Dve godine kasnije smo, u okviru EU Programa za jednaka prava i državljanstvo, prikupili novu donaciju od 350 000 evra za projekat o jednakoj ekonomskoj nezavisnosti žena i muškaraca „U potrazi za jednakim pravima između muškaraca i žena: Pomirenje privatnog i porodičnog života“.

Naš prvi projekat „Rasklapanje staklenog lavirinta – Jednake šanse za pristup ekonomskom procesu donošenja odluka u Hrvatskoj“ je bio odgovor na društveni kontekst koji je prilično nepravedan prema učešću žena u procesu donešenja odluka vezanih za ekonomiju u Hrvatskoj. Jedan od najznačajnijih zadataka je bila izgradnja Baze podaraka preduzetnica Hrvatske – odnosno baze podataka žena koje su kvalifikovane za visoke pozicije učešća u procesu donošenja odluka vezanih za ekonomiju,  prve  takve baze podataka u regionu. Imali smo jako dobar odziv različitih preduzeća i ova baza podataka sa svojim prvim članicama će biti objavljena u martu 2016. Ovom bazom podataka smo obezbedili bogat izvor informacija hrvatskim poslodavcima i poslodavcima iz regiona kojima su potrebne kandidatkinje za visoke funkcije.

Tokom protekle dve decenije Hrvatska je razvila odgovarujući zagonski poredak koji pruža zaštitu od rodne/polne diskriminacije na radnom mestu po uzoru na zakon Evropske unije o polovima. Gledište koja  žene smatra prvenstveno odgovornim za porodicu, naročito za brigu o deci, i koje smatra da profesija žene mora da se prilagodi ovoj ulozi jeste vodeći primer diskriminacije u hrvatskom društvu.

Na osnovu toga naš projekat uključuje niz radionica i aktivnosti o podizanju svesti kako bi se povećao kapacitet lokalnih vlasti u planiranju, budžetiranju i promovisanju politika koja podržavaju potragu žena i muškaraca za uravnoteženim profesionalnim i ličnim životom. Vrlo smo ponosni na našu novu ciljnu grupu – studente, uz poseban akcenat na učenike srednjih škola. Projekat, kao inovativnu odliku, uvodi i upotrebu umetnosti u svrhu efikasne komunikacije u okviru odgovarajuće društvene grupe. Projekat će razviti dramski sadržaj koji će kritički istaknuti rodne stereotipe koji omogućavaju nejednakost u okviru porodice, naročito kada je u pitanju problem odsustva muškarca iz društvenih zadataka brige o deci, i koristiti ga za predstave u srednjim školama širom Hrvatske. Dve istaknute umetničke institucije će imati aktivnu ulogu u razvijanju dramskog sadržaja koji se bavi problemom društvenih stereotipa koji se odnose na uloge muškaraca i žena u porodici. Postoji nekoliko dugoročnih pogodnosti ovog projekta: 1) revizorske prakse razvijene za zaposlenje u javnom sektoru se mogu koristiti kroz evropsko tržište i na Balkanu, 2) interaktivna predstava osmišljena u okviru projekta se može prevesti i prikazati na bilo kom jeziku, i iskustva koja se stiču kroz process razvijanja ovakvog oblika umetnosti i podizanja svesti se mogu preneti na ostale evropske zemlje, 3) sve aktivnosti razvijene u okviru projekta se mogu primeniti u drugim balkanskim zemljama usled zajedničke istorije i sličnih društvenih poredaka porodičnog života.

Danas smo jako zadovoljni vidljivošću projekta, sprovedenim aktivnostima i dostignućima. Stoga možemo zaključiti da smo ostvarili značajan napredak u svrhu sprečavanja disrkiminacije žena na random mestu zahvaljujući EU i njenom prepoznavanju važnosti ovakvih projekata i pružanju finansijskih sredstava kako bi se oni omogućili. Kroz novi projekat, koji se sastoji iz velikog broja aktivnosti, brojnih publikacija i video materijala ćemo sigurno obezbediti dugoročne i blagotvorne rezultate.

 

Višnja Ljubičić, Ombudsman za rodnu ravnopravnost Republike Hrvatske

 

Više informacija:

Promotivni spot o prvom projektu je svakodnevno prikazivan na Hrvatskoj nacionalnoj televiziji (HRT) i RTL televiziji. Video sa engleskim titlom se može preuzeti odavde.

Vebsajtovi:

Ombudsman za ravnopravnost polova www.prs.hr i www.staklenilabirint.prs.hr