23 Septembar, 2018 | Nedelja

EUICC je pozdravio ovaj događaj ‘Promena Zakona o porodici: Jednaka prava među polovima ili ekonomska jednakost?’

Promena Zakona o porodici: Jednaka prava među polovima ili ekonomska jednakost?

EUICC Priština, 11. Septembar 2018, 13:30

 

Kao jedna od najžustrijih diskusija na Kosovu, rasprava o Zakonu o porodici se povela i u Informativnom i kulturnom centru Evropske unije u Prištini. Diskusija pod nazivom „Promena Zakona o porodici: Jednaka prava među polovima ili ekonomska jednakost?” je održana u EUICC-u 11. septembra.

IMG_9407

Nekoliko analiza o stanju ženskih prava na Kosovu kao i analiza delovanja sistema ukazuju na to da osim što se Zakon o porodici ne sprovodi pravilno, postoje i rupe u samom zakonu koje se moraju ispraviti.

Ljuljeta Demoli, izvršna direktorka Kosovski centar za rodne studije je u toku diskusije iznela da se u današnje vreme briga o starijim članovima porodice, kao i briga o ostalim članovima porodice koju vode nezaposlene osobe, smatra delom ekonomskog sistema.

Ljuljeta Aliju, aktivistkinja za prava građana i osnivačica NGO INJECT, profesor Abdula Aliju, stručnjak za Zakon o porodici na projektu koji finansira i podržava EU a koji se sprovodi u okviru Građanskog zakonika Kosova, i Fatmire Muldžaha-Kolčaku, zamenica u Skupštini Kosova i članica Parlamentarne komisije za Evropske integracije i Parlamentarne komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje su doprineli diskusiji komentarima o načinu na koji se može stvoriti plan i zajedništvo na institucionalnom nivou kako žene ne bi prolazile kroz fizičko i ekonomsko nasilje.

IMG_9404

U okviru diskusije se takođe raspravljalo o pravima LGBT parova i jednakom pravu na razvod.

Pored toga, Pokret za promenu/pojašnjenje  Zakona o porodici je prihvaćen i odobren od strane svih članova Zakonodavne komisije i konačno je izglasan tokom prvog zasedanja Skupštine u julu 2018.

Fatmire Muldžaha-Kočaku, zamenica u Skupštini Kosova i članica Parlamentarne komisije za Evropske integracije i Parlamentarne komisije za zdravstvo smatra da je prvo zasedanje Skupštine ogroman uspeh i nada se da će dalje primene biti prihvaćene tokom predstojećih zasedanja.

IMG_9410

Pokret za promenu Zakona o porodici ima za cilj da osnaži žene u okviru važećeg zakona. Ukoliko se teži ka jednakosti u obavljanju poslova unutar porodice, smanjiće se ekonomsko nasilje nad ženama, što će imati direktan pozitivni uticaj na sprečavanje psihološkog i fizičkog nasilja. Ovo je samo jedna od stavki koja se pominje u okviru diskusije o promeni Zakona o porodici na Kosovu.

„Ekonomsko nasilje nad ženama je moderni oblik porobljavanja žena” istakla je Aliju.

I dalje zabrinjava činjenica da, kako su panelisti još jednom istakli, manje od 10% žena na Kosovu poseduje sopstvenu imovinu, a isti procenat važi za žene koje su započele samostalni biznis.

Diskusiju je vodila Adeljina Beriša, Mreža žena Kosova.