25 Avgust, 2015 | Utorak

Francuski ekološki dokumentarci u Zelenom bioskopu EUICC-a – autor Mariz Davije

Francuska ambasada na Kosovu je u julu i avgustu zajedno sa Informativno-kulturnim centrom EU u Prištini svakog četvrtka prikazivala nedavna ostvarenja francuskih dokumentarnih filmova o životnoj sredini koji se bave pitanjima kao što su globalno zagrevanje, zagađenje, krčenje šuma i uragani.

Cilj Zelenog bioskopa bio je da se poveća svest pružanjem niza bitnih informacija i primera o merama koje se mogu preduzeti svuda, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou.

Dok međunarodna mobilizacija postaje sve jača, a globalno zagrevanje se ubrzava, postoji sve veća potreba za povećanjem svesti. Ukoliko vlade i građani ne povećaju svoje delovanje postoji rizik da globalno zagrevanje ima dramatičan uticaj na klimu, javno zdravlje, kulturno ili prirodno nasleđe i razvoj. Analize pokazuju da je Kosovo naročito ranjivo i izloženo riziku. Samim tim je hitno potrebno preduzimanje mera i nalaženje novih rešenja.

Pored neophodnosti da se preduzmu mere na nivou vlade, postoje male, jednostavne stvari koje građani mogu da urade na lokalnom nivou u borbi protiv klimatskih promena, kao što je korišćenje ,zelenih’ prevoznih sredstava, ušteda energije, razboritija potrošnja. Filmovi u stvari pokazuju kako svako može biti pozitivan agent promene. U našim društvima su deca i mladi sve svesniji promena i doprinose zaštiti životne sredine. Zeleni klubovi u nekoliko osnovnih škola na Kosovu su odličan primer posvećenosti mlađe populacije. Ovakve građanske inicijative bi trebalo da se dodatno razviju i podrže.

Program zelenog bioskopa takođe najavljuje sledeću konferenciju stranaka Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (COP21) koja će se održati u decembru  u Parizu. Glavni cilj ove konferencije je postizanje novog klimatskog dogovora koji će važiti za sve zemlje od 2020. godine i uspostavljanje sredstava za odgovor na izazove i ograničavanje povećanja prosečne temperature na planeti na manje od 1, 5°C ili 2°C. Ulog je veliki: cilj je da se postigne, po prvi put, univerzalan, pravno obavezujući dogovor koji će nam omogućiti da se borimo protiv klimatskih promena delotvorno i da ubrzamo tranziciju ka otpornim društvima i ekonomijama sa niskim stepenom ugljenika.

Autorka teksta je francuska ambasadorka na Kosovu