28 Juni, 2015 | Nedelja

Blog gosta: Razmišljaj globalno…postupaj lokalno autor Labinot Salihu

Iako se klimatske promene smatraju globalnim pitanjem na koje građani imaju malo uticaja, uloga svakog građanina je u stvari izuzetno važna.
Klimatske promene nastaju usled efekata staklene bašte, koji nastaje kao posledica energije koju trošimo upotrebom električne energije i vozeći vozila. Ostali faktori koji utiču na klimatske promene su procesi koji u praksi olakšavaju naše živote i koji na duži rok izazivaju veliku štetu. Negativan efekat koji mi izazivamo može se popraviti malim koracima.
Mere za sprečavanje efekta staklene bašte su vrlo jednostavne i zahtevaju malo napora. Uz malo pažnje, svako od nas može pomoći u promeni sudbine sveta nabolje. Dovoljno je samo da promenite sijalice koje koristite u kući ili da obratite pažnju na gorivo koje vaše vozilo koristi i stvari će biti bolje.

U kući…
1. Zamenite obične sijalice štedljivim, čime ćete uštedeti svoj budžet i život planete. Prema nekim studijama, ako bi svaki Amerikanac to uradio, efekat staklene bašte bi se sveo na nivo kao kada bi 10 miliona vozila bilo isključeno iz upotrebe.
2. Izolujte svoju kuću! Ukoliko odaberete da promenite prozor zamenite ga prozorom koji bolji izoluje i, ako je moguće, i vrata. Potrudite se da vaša kuća bude izolovana od početka kako bi mogli da uštedite energiju za grejanje kasnije i kao rezultat toga imaćemo sigurniju planetu.
3. Smanjiti, ponovo koristiti i reciklirati. Pravilo tri R (engl. Reduce, Reuse, Recycle) je vredno miliona. Nama je teško da ga primenimo jer imamo malo prilika za recikliranje ili ih nemamo uopšte. Ipak, možemo preduzeti mere predostrožnosti kako ne bi došli do opcije reciklaže. Umesto korišćenja plastičnih kesa možemo koristiti cegere a umesto plastične možemo koristiti staklenu ambalažu.
4. Koristite vodu pametno, jer se ona lako štedi. Proizvodnja pijaće vode kao proizvoda zahteva puno rada i energije.

Na ulici…
1. Svaki put kada odete u kupovinu opreme/alata, nemojte da vas povuku niske cene i kupite one koji su pogodni u tom trenutku. Možda ekološki pogodna oprema košta više na početku ali može trajati duže i ne popravlja se, što opravdava njenu cenu. Pored toga, ona čuva životnu sredinu i ovo je veoma vredno za nas i budućnost naših generacija.
2. Brinite o svom vozilu. Održavano vozilo čuva životnu sredinu više nego što vi mislite.
3. Koristite javni prevoz.
4. Koristite reciklirana ulja ako možete. U našoj zemlji to je teško ali vas podstičemo da to učinite ako je moguće.

U školi…
1. Unesite nauku u život! Ukoliko učite o ekološkim pitanjima u školi nemojte ih samo zadržavati na papiru. Ne učite o njima napamet samo radi ocenjivanja već se potrudite da ih primenite u praksi. Što je najvažnije, razgovarajte sa svojim prijateljima i prenesite poruke što većem broju ljudi.
2. Ukoliko ste učenik srednje škole i organizujete okrugle stolove, debate, kampanje i ostale vidove informacija, lobirajte za ovo pitanje na lokalnom nivou. Budite uvereni da je uticaj reči izuzetan i snaga vaše aktivnosti može da promeni mnoge stvari.

Autor je aktivista civilnog društva i ambientalista