31 Oktobar, 2022 | Ponedeljak

Ilir Kičmari – posvećeni mladi aktivista za poboljšanje kvaliteta obrazovanja i EU integracije

Ilir Kičmari, 22-godišnji mladi evropski ambasador sa Kosova, posvećeni je aktivista, sa ključnim interesovanjem za evropske integracije, tehnologiju, ljudska prava i druge oblasti.

Kao izvanredan student informatike, Ilir takođe deli svoje znanje iz komjuterskih nauka radeći kao instruktor u Digitalnoj školi. Takođe, pomaže Udruženju novinara Kosova kao asistent na projektu i osnivač je NVO „Studentska inicijativa za Inovacije 68(SIN68)“ u sklopu Studentskog centra Univerziteta u Prištini.

Njegovo radno iskustvo i prisustvo na brojnim obukama, letnjim školama, debatama, kulturnim aktivnostima i drugim aktivnostima, oblikovali su njegovu želju da poboljša zajednicu u kojoj živi, sa jedinim ciljem da se zajednica transformiše u „višebojni prsten“ bez diskriminacije i sa novim mogućnostima.

Teme koje su bile karike njegovog opredeljenja bile su usmerene ka evropskim integracijama i uključivanju mladih u aktivnosti koje unapređuju zemlju, bilo u kulturnom ili obrazovnom smislu. On smatra da bi svaki pozitivan cilj koji imamo bilo lakše postići pod okriljem Evropske unije.

Ilir nije bio samo aktivan učesnik u različitim dobrovoljnim aktivnostima, on ih je koristio da stvori prilike za svoje vršnjake. U ranoj mladosti (sa 15 godina), podelio je svoje znanje u matematičkom centru za obuku čiji je suosnivač i osnovao je svoju NVO sa ciljem da poboljša sistem visokog obrazovanja na Kosovu.

Tokom Bachelor studija, Ilir je dobio brojne stipendije od Univerziteta u Prištini i Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije. Iskustvo koje ga je više povezalo sa EU bio je semestar razmene sa ERASMUS+ na Tehničkom univerzitetu u Rigi, gde je imao priliku da upozna nove kulture i da svakodnevno istražuje vrednosti EU.

Pomoć zajednici u doba tehnologije takođe se može učiniti putem društvenih mreža. Kako je rekao teoretičar Mc Luhan, svet se pretvorio u globalno selo. S tim u vezi, Ilir je na društvenim mrežama objavio različite članke o različitim problemima u obrazovnom sistemu na Kosovu, koji su pokrenuli različite debate, čak i uticali na procenu različitih pojava od strane mladih studenata. Osim što je zagovarao na društvenim mrežama, učestvovao je i u različitim protestima protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju i ljudskim pravima.

U poslednje vreme radi na projektu Voices of Ukraine (Glasovi Ukrajine) sa Udruženjem novinara Kosova, gde između ostalih aktivnosti ugošćuju više od deset ukrajinskih novinara koji rade na daljinu sa Kosova.

Kao mladi evropski ambasador, Ilir je dobio priliku da proširi svoj aktivizam, kako bi mogao da deli i širi što više podizanje svesti među mladima i pratiocima na društvenim mrežama, da uče, iskuse i povežu se što više, da stvaraju bolje odnose među mlađim generacijama u Balkanskom regionu, ulaganjem u pozitivniju budućnost ne samo na Balkanu već i u čitavoj Evropi.

Njegova poruka mladima je: “Angažujte se više na poboljšanju kvaliteta visokog obrazovanja, jer kakav god da je problem, bolje bi se razumeo i lakše rešio kada bismo bili obrazovaniji”.