31 Oktobar, 2018 | Sreda

Info Sesija o Evropskoj uniji, EU institucijama i evrointegracijama

Informativni i kulturni centar Evropske unije u Severnoj Mitrovici organizovao je interaktivnu info sesiju o Evropskoj uniji: istoriji EU, institucijama EU, evrointegracijama i programima za mlade.

DSC00337

DSC00347

Ove info sesije održavaju se svakog meseca i namenjene su studentima završnih godina srednjih škola u Severnoj Mitrovici. Studenti su pokazali interesovanje za EU vrednosti i glavne ciljeve Evropske unije.

Takođe, kroz ovu posetu, upoznali su se sa aktivnostima Centra i tekućom kampanjom o zaštiti životne sredine koju sprovodi EUICC.

DSC00356

DSC00341