31 Mart, 2022 | Cetvrtak

Inovacija za otporne medije i angažovanje građana – „jačanje“ glasa građana Kosova

Dobro funkcionisanje demokratije oslanja se na sposobnost građana da razumeju institucije i da se osećaju dovoljno samopouzdano da se uključe u građanski aktivizam. „Inovacija za otporne medije i angažovanje građana“ je projekat koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu koji kombinuje istraživanje i novinarsku perspektivu zasnovanu na ljudima, kako bi se ojačala sposobnost kosovskih žena i muškaraca da se njihov glas čuje.

Kroz ovaj projekat, Kosovo 2.0, nezavisna medijska organizacija i GAP institut, tink tenk koji promoviše dobro upravljanje i debatu o kvalitetnoj politici, udružuju snage kako bi stimulisali učešće građana u javnom životu i kreiranju politike, kao i njihovu sposobnost da zahtevaju institucionalnu odgovornost.

Fotografija protesta „Traumë, jo lojë“ („Trauma, nije igra“) protiv uznemiravanja žena i devojaka, o čemu je izveštavao K2.0 preko video tizera. Fotografija: Atde Mula / K2.0

Tačnije, Kosovo 2.0 se nadovezuje na analizu istraživanja GAP instituta kako bi proizveo profesionalno i dostupno multimedijalno novinarstvo. Ovo pomaže da se premosti jaz između uprave i građana, dodavanjem konteksta političkim dešavanjima, razbijanjem složenih pitanja i istraživanjem uticaja politike na živote građana.

Slika javne rasprave kojom se pokreće GAP Monitor analiza o „Uticaju besplatnog obrazovanja na državnim univerzitetima na budžet“. Fotografija: GAP institut

Kao način za dalje informisanje i negovanje kritičkog mišljenja građana, GAP i Kosovo 2.0 takođe organizuju lične diskusije i događaje, o temama koje se tiču politike, ljudskih prava, upravljanja i demokratije. Ovo je da bi se nastavio razgovor sa institucijama, predstavnicima civilnog društva i samim građanima.

Fotografija uvodne diskusije K2.0 Karnevala o NADI, objavljivanje specijalnog štampanog izdanja 10. godišnjicu K2.0. Fotografija: Atde Mula / K2.0

Konačno, GAP i Kosovo 2.0 koriste svoju ekspertizu u novinarstvu zasnovanom na ljudskim pravima i dubinskom istraživanju kako bi pripremili novinare i analitičare sutrašnjice. To se radi kroz programe obuke i stažiranja. Podizanje kapaciteta buduće generacije novinara, advokata i istraživača ključni je korak u jačanju otpornosti inicijativa građanskog angažovanja, ulaganjem u potencijal mladih i stručnjaka u ranoj karijeri da predvode promenu u svojim oblastima.

Fotografija serije radionica „Kako ispričati priču o diskriminisanim“. Fotografija: Ferdi Ljimani / K2.0

U protekle dve godine, Kosovo 2.0 i GAP proizveli su 4 podkasta, 10 video objašnjenja, 21 video tizer, 2 multimedijalne priče, 15 detaljnih članaka, 16 monitor analiza i 1 štampani časopis. Takođe su organizovali 13 diskusija i 6 radionica, i obučili 4 mentora i 8 pripravnika.

Za Jetona Mehmetija, koordinatora GAP projekta, snaga projekta leži u njegovoj ambiciji da integriše različite discipline i formate:

Koordinator projekta (GAP) Jeton Mehmeti. Fotografija: GAP

„Ovaj projekat je veoma uzbudljiv jer kombinuje istraživanje politike i zagovaranje politike. Tokom ovog projekta uspeli smo da damo izuzetan broj sažetaka o politici o različitim temama relevantnim za naše društvo — od uticaja koronavirusa na našu ekonomiju do reformi visokog obrazovanja. Kako je zalaganje za bolju javnu politiku deo naše misije, takođe smo organizovali niz diskusija sa donosiocima odluka, kako onlajn tako i u formatu okruglog stola. Sve u svemu, projekat je bio uspešna priča i u smislu da nije koristio samo našoj organizaciji već i mladim istraživačima koji su nam se pridružili kroz program mentorstva i stažiranja.“

Pripravnica K2.0 i GAP instituta Krenare Bužalja objašnjava zašto je važno razumeti kako proizvoditi i konzumirati dobro novinarstvo i istraživanje:

Pripravnica K2.0 i GAP instituta Krenare Bužalja. Fotografija: Ferdi Ljimani / K2.0

„Bliska saradnja sa iskusnim novinarima i urednicima u K2.0 omogućila mi je da razumem mnoge stvari koje su potrebne da bih napisala i objavila dobar članak. Toliko je posla iza zavese: potrebno je mnogo istraživanja, čitanja, razgovora sa ljudima i mnogo sastanaka pre nego što uspete da dobijete delo dovoljno dobro da bude objavljeno. Ovo iskustvo mi je pomoglo da shvatim značaj ovog rada: za nas je ključno da znamo šta čitamo, šta se dešava u našem društvu i da se uverimo da su činjenice koje iznosimo istinite. U GAP institutu učim kako da koristim podatke na različite načine i upoznajem se sa softverima koje ranije nisam poznavala. Ova praksa mi je pomogla da shvatim koliko mogu da naučim i proširim svoju zonu udobnosti u oblastima za koje nisam mislila da su moguće.“

Kako primećuje pripravnica K2.0 i GAP-a Meljisa Kadoli, promovisati angažovanje građana, razvoj dobrog pisanja i istraživačkih veština nisu dovoljni: potrebne su i druge veštine. Tokom svog stažiranja, fokusirala se na upravljanje projektima:

Pripravnica K2.0 i GAP instituta Meljisa Kadoli. Fotografija: Ferdi Ljimani / K2.0

„Izuzetno sam zahvalna na prilici da budem pripravnica u K2.0 i GAP institutu. Na K2.0, blisko sam sarađivala sa programskim timom, gde sam iz prve ruke iskusila kreativni proces koji se dešava pre nego što stvari počnu da dobijaju oblik. Naučila sam mnogo u pogledu upravljanja projektima i razvila sam svoje meke veštine. To je takođe bilo zabavno iskustvo, jer sam mogla da radim sa drugim pripravnicima i da budem svedok različitih skupova veština koje su svi doneli za sto – bilo da je to na K2.0 ili u GAP institutu. Između stečenog iskustva i ljudi sa kojima sam mogla da radim, ova praksa je bila više nego što sam ikada mogla da se nadam.“