6 April, 2021 | Utorak

Šta SSP znači za Kosovo? – intervju sa Demušom Šašom

Povodom obeležavanja 5. godišnjice stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Kuća Evrope je intervjuisala izvršnog direktora Kosovskog instituta za evropsku politiku (EPIK) g. Demuša Šašu.

Ukratko šta je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)?

Demuš Šaša: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju važan je u dva smisla, bio je istorijski i od ogromnog značaja. Istorijski, jer je svaka zemlja zapadnog Balkana na svom putu od početka do članstva u EU zvanično potpisala samo dva dokumenta sa Evropskom unijom. Prvi dokument je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dok je drugi dokument Ugovor o pristupanju, što znači da nekoliko dana pre nego što postanete član EU, morate potpisati Ugovor o pristupanju.

Da pojednostavimo, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše sve pore našeg društva i utiče na svakog građanina Kosova, i stoga je važan. Kao primer, SSP utiče na vazduh koji svakodnevno udišemo, jer zahteva poboljšanje vazduha i njegovo približavanje standardima EU. Takođe zahteva da dečje igre budu u skladu sa EU standardima, i slično.

Koliko je važan takav sporazum za Kosovo?

Demuš Šaša: SSP je politički i ekonomski važan za Kosovo. Politički jer do potpisivanja sporazuma Kosovo nije imalo formalni odnos sa EU. Činom potpisivanja sporazuma postali smo ravnopravni sa svim ostalim zemljama u regionu. Dakle, SSP je postavio temelje našeg članstva u Evropskoj uniji. Dok SSP je ekonomski važan, jer je lokalnim proizvođačima otvorio tržište od 500 miliona stanovnika, ili najveći trgovinski blok na svetu. Dok je za građane osiguralo uklanjanje svih trgovinskih barijera, a kao rezultat toga proizvodi koji se proizvode u EU biće jeftiniji za kupovinu na Kosovu, jer su uklonjene tarife i administrativne barijere.

Koliko je Kosovo imalo koristi od toga i u kojim sektorima?

Demuš Šaša: SSP donosi prednost na mnogo načina. Zadržimo se na političkom i finansijskom. U političkom smislu, u vreme potpisivanja SSP-a, poruka koja se prenosi u međunarodnim odnosima je da Kosovo sada ima drugačiji međunarodni kvalitet od onog kada nije bilo Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, nakon potpisivanja SSP-a, međunarodni status Kosova je napredovao u odnosu na treće partnere na međunarodnoj sceni. Zbog toga je to važno u političkom smislu, a zatim kao rezultat toga ima ekonomske efekte gde se preduzeća koja razmišljaju o ulaganju na Kosovu, nakon postizanja SSP-a, osećaju sigurnijim da ulažu na Kosovu, jer SSP sadrži niz garancija za preduzeća. U finansijskom smislu, od stupanja na snagu SSP-a, Kosovo je dobilo oko 500 miliona evra pomoći od Evropske unije, u različitim infrastrukturnim projektima i pomoći institucijama da poboljšaju usluge građanima. Ako uzmemo primer, danas se sredstvima EU ulaže izvanredno u obnovi elektrane Kosovo B, koja je i dalje jedan od najvećih zagađivača kvaliteta vazduha u Evropi.

SSP sadrži 10 naslova ili poglavlja. U kojim poglavljima je postignut najveći napredak?

Demuš Šaša: Napredak je postignut u brojnim oblastima. Za uspešne priče možemo smatrati demokratiju ili izbore. Ako napravimo poređenje sa periodom pre stupanja na snagu SSP-a, možemo sa potpunom sigurnošću reći da je Kosovo postiglo značajan napredak u pogledu demokratskih procesa na Kosovu. Ostale tehničke oblasti u kojima je Kosovo napredovalo, a koje je Evropska komisija potvrdila u okviru Izveštaja o napretku, su: carinska politika, poreska politika, pravo preduzeća, statistika, približavanje spoljne politike Kosova spoljnoj politici EU. Dakle, to su područja u kojima je Evropska komisija ocenila da je Kosovo u ovih pet godina napredovalo.

U kojim oblastima bi se vlada Kosova trebala usredsrediti kako bi ispunila obaveze iz sporazuma?

Demuš Šaša: Evropska unija je jasno stavila do znanja da su ključni prioriteti u vezi sa Kosovom i čitavim zapadnim Balkanom tri glavna stuba. Prva je vladavina prava, tako da Kosovo treba da postigne značajan napredak u pogledu vladavine prava. Druga su ekonomske reforme, odnosno reforme koje će omogućiti Kosovu da se integriše sa unutrašnjim tržištem EU. I treće je dobrosusedstvo ili dijalog sa Srbijom.

Koliko je SSP uspeo da približi Kosovo EU?

Demuš Šaša: SSP je obezbedio politički i pravni okvir za integraciju Kosova u EU. Sada je domaći zadatak na strani Kosova. Kosovo sada mora rezultatima i činjenicama dokazati da je postiglo napredak u sprovođenju SSP-a. Dakle, Kosovo bi trebalo da iskoristi priliku koju nudi SSP i napreduje na svom putu, napredujući u vladavini prava, ekonomskim reformama i dobrosusedstvu i dijalogu sa Srbijom. Sada moramo, ne samo zbog EU, već i zbog naših građana, izvršiti sve te reforme od vladavine prava do kvaliteta obrazovanja koje se nudi u našim školama.