30 Juni, 2021 | Sreda

Intervju meseca: Guzim Kljinaku

Možete li nam reći nešto više o “Keep it Green”?

Keep It Green je nevladina organizacija koja ima za cilj zaštitu životne sredine. Organizacija uglavnom deluje u gradu Obilić, ali se takođe proteže i u Prištini i gradovima u regionu Prištine. Organizacija je prvobitno osnovana sa jedinom misijom da pozitivno promeni pogoršanu ekološku situaciju u Obiliću, međutim s vremenom delokrug organizacije proširio se i na druge ekološke probleme. Organizacija se finansira iz različitih izvora finansiranja organizacija civilnog društva. Do sada su nas finansirali EU fondovi na Kosovu, američka ambasada u Prištini, a srećni smo što nas je u mnogim slučajevima podržao i privatni sektor. Aktivnost organizacije tokom poslednje godine podržava European Endowment for Democracy.

Koji su najveći ekološki izazovi trenutno na Kosovu i kakav je vaš pristup njima?

Jedan od problema koji zahteva neposredno rešavanje je problem zagađenja životne sredine od strane Kosovske energetske korporacije u Obiliću. Uprkos činjenici da već postoji zakon koji zabranjuje ekonomskom operateru da emituje gasove u atmosferu iznad dozvoljenih normi EU, ovaj zakon je daleko od stvarnosti. Ekonomski operater KEK nastavlja da radi u suprotnosti sa Zakonom o ugroženoj zoni životne sredine Obilića i njegove okoline. S obzirom na to da je KEK javno preduzeće, KIG smatra da bi pritisak trebao pasti na vladu koja kao glavni akcionar kompanije snosi odgovornost ako kompanija posluje u suprotnosti sa pravilima. Rešenje je jednostavno i samo po sebi razumljivo; usklađenost sa Zakonom o Obiliću, uprkos eventualnim troškovima!


Koje su bile glavne aktivnosti organizacije i kakav su uticaj one imale?

Naša organizacija je organizovala stotine aktivnosti, radionica, kampanja podizanja svesti, konferencija i debata. Environmental Activism Camp bio je trodnevni kamp u kojem smo okupili 30 mladih kako bi razgovarali o ekološkim problemima na Kosovu, kao i o uticaju koji omladina može imati u rešavanju ili utiranju puta za rešavanje ovih problema.

Još jedan projekat vredan pomena je Green Art Fest, festival umetničkog stvaralaštva čiji je cilj prenošenje ohrabrujućih poruka za zaštitu životne sredine. GAF se organizuje 3 godine zaredom, a početak pandemije prošle godine otežao je organizaciju ovog festivala. Takođe, kroz projekat “Law on Obiliq – Know your rights” („Zakon o Obiliću – Upoznajte svoja prava“) organizovali smo informativne kampanje o garantovanim pravima koja građani imaju iz Zakona o ugroženoj zoni životne sredine Obilića i njegove okoline.

Pored toga, KIG nastavlja da nadgleda sprovođenje ovog zakona i obaveštava zajednicu o pravima koja se krše.

Šta su bila najveća dostignuća vaše organizacije i koji su najveći izazovi sa kojima se suočavate?

Jedna od stvari zbog koje se kao organizacija osećamo dobro je pomoć koju smo pružili za Zakon o ugroženoj zoni životne sredine Obilića i njegove okoline. Pored toga, srećni smo što smo stotinama mladih pružili priliku da se umreže kroz naše programe i projekte. Problemi sa kojima se kao društvo suočavamo nisu tipa koji se rešavaju velikim i izolovanim dostignućima, već malim i raspodeljenim napretkom u nekoliko pravaca. To je ono što pokušavamo da uradimo. Izazovi sa kojima se suočavamo kao organizacija su sledeći: kako maksimizirati uticaj; kako uključiti što više mladih u naš rad; i kako povećati kapacitet organizacije u funkciji prve dve tačke!
Pandemija je takođe za nas kao organizaciju bila još jedan izazov. Osim uzdrmanja i velike štete koju je nanela životima ljudi, naučila nas je i novim oblicima organizacije, održavajući distancu i povećavajući našu sigurnost! I mi nastavljamo da učimo ove metode, koje su se pokazale vrlo efikasnim! Dakle, moramo se naviknuti na ove metode, jer imam utisak da će živeti veoma dugo! Vredi napomenuti da u skladu sa nastalim okolnostima pandemija Covid-19 je promenila mnoge projekte i programe organizacije.

Vaša organizacija podstiče mlade da budu aktivni i zalažu se za zaštitu životne sredine. Koliko je teško učiniti tako nešto i koliko su mladi ljudi ekološki svesni?

Bez sumnje, mladi na Kosovu, uprkos svom ogromnom potencijalu, suočavaju se sa nedostatkom radnih mesta. U ovoj situaciji interes mladih za aktivno uključivanje u zaštitu životne sredine nije na željenim nivoima. Stoga naša organizacija teži tome da ovo polje bude na diskusionim stolovima mladih, s obzirom da to direktno utiče na njihov život. Iz godine u godinu ovo interesovanje raste, ali stopa rasta definitivno može da se poboljša! Za mnoge probleme u ovoj oblasti postoji pogrešno shvatanje da je opasnost daleko, da šteta koja se nanosi ne smeta meni lično ili da će posledice snositi buduće generacije. Uzorna ilustracija ovog utiska je globalno zagrevanje; 1. Opasnost je bliža nego ikad; 2 Prekoračenje temperature za 1,5-2 stepena Celzijusa utiče na vaš način života; 3 Posledice će snositi ova generacija, pa tako i naredne generacije!