18 Mart, 2021 | Cetvrtak

Intervju meseca – Sanela Mackic

Intervju sa Sanelom Mackic – koordinatorkom centra za učenje Plemetina

Možete li nam reći nešto više o Centru za učenje Plemetina?

Ovaj centar postoji od 2008e godine u Plemetini, najveci projekti i programi su svih ovih godina bili skoncentrisani na obrazovanje dece predskolskog i skolskog uzrasta iz zajednica Roma, Askalija i Egipcana. Kroz godine se uzrast i broj dece koja su pohadjala centar menjao zavisno od potreba dece kao i od donacija koje su podrzavale centar i samog programa centra. Danas nas program pohadja oko 60 dece, uzrasta od 1og do 5og razreda osnovne skole. Ovaj program implementira  jedan facilitator(educator) i tri tutora (volontera) u direktnom radu sa decom.

Nasi glavni objektivi su pruzanje sveobuhvatnog i inovativnog plana i programa koji pruza snazne akademske i drustvene temelje za buduci uspeh. Pružanje usluga deci kroz posvećen, motivisan tim, opremljen potrebnim kompetencijama i dobro obučen, koji ima zajedničke ciljeve i održava profesionalni kodeks ponašanja.

Misija LCN (Mreže centara za učenje – Learning Center Network) je da podrži uspeh dece u školama, njihovim porodicama i njihovoj zajednici kroz integrisani obrazovni i razvojni program, u sigurnom i podsticajnom okruženju za učenje.

Koji je obrazovni program koji centar pruža i za koje uzraste?

Centrovi rade po programu PACE (Planned Activities for Cohesive Education) koji je dizajniran da deci pruzi prakticna iskustva ucenja, kroz aktivnosti koje nadopunjuju skolski plan i program, izvan tradicionalne ucionice. Plan i program pokriva osim jezika i matematike takodje i prirodne i drustvene nauke, zivot i rad, aktivnosti o zdravlju kao i umetnost, a dobrim delom i socio-emocionalni razvoj dece. Deca od prvog do petog razreda osnovne skole pohadjaju nas centar (6 do 11 godina starosti)

Centar je osnovan 2008. Od tada, kakav je uticaj imao na razvoj male dece?

Tacnije centar postoji od 2008 godine, i zaista je imao veliki uticaj na celokupni razvoj dece predskolskog i skolskog uzrasta iz zajednice Roma u Plemetini. Mnogo je uspeha je postignuto u ovim godinama ali navescu samo neke: Podignuta svest o vaznosti obrazovanja sto se ogleda u redovnosti pohadjanja skole, smanjena stopa napustanja skole na minimum, veci broj devojcica koje se skoluju u odnosu na decake (ranije su devojcice zavrsavale samo 4 razreda a najvise 8 osnovnog obrazovanja), kao i povecan celokupni skolski uspeh kod dece koja redovno pohadjaju centar.

Koji su glavni izazovi sa kojima se centar danas suočava?

Postoji mnogo izazova sa kojima se susrecemo svaki dan ali trenutno je ova situacija sa pandemijom Covid-19, jer je sprovodjenje nasih aktivnosti otezano i ograniceno a samim tim i donacije i podrska centru je sve manje usmerena na nas program.

Pavidemija Covid-19 najviše je pogodila ranjive grupe širom sveta, posebno u obrazovanju. Koliko je centru bilo teško i koja je bila strategija koju ste primenili za improvizaciju i prilagođavanje promenama?

Kao i svi, tako smo se i mi morali prilagoditi ovoj situaciji. Bilo je bas dosta izazova i poteskoca ali smo nase aktivnosti prebacili online. Bilo je tesko sprovesti to jer je dosta porodica bilo bez interneta i uredjaja za ovaj vid nastave, kroz projekte i donacije smo i to resavali i omogucili deci da mogu da prate kako nastavu iz skola tako i nase aktivnosti iz centra. Osoblje centra je u svim situacijama bilo na terenu i radili smo sve sto je bilo u nasoj moci da porodice i deca korisnici naseg centra budu sigurni i obezbedjeni za osnovne potrebe tokom ove situacije. Kada je skola pocela sa radom i mi smo napravili manje grupe sa decom, skratili radno vreme za nase aktivnosti uz pridrzavanje svih zastitinih mera.

Vaša poruka mladim ljudima zainteresovanim za podršku centru ili obavljanje zajedničkog rada?

Uvek smo otvoreni za saradnju, za razmenu iskustva i znanja, za nove ideje i sve u cilju bolje buducnosti za svu decu i mlade.