30 Septembar, 2016 | Petak

Iskorititi prilike: kako najbolje iskoristiti evropske talente

Autor: Evropski komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibor Navračić (Tibor Navracsics)

Konferenija o jačanju i razvoju talenata

Bratislava, 12. i 13. septembar 2016.

Gospodine predsedniče, ministri, vaše ekselencije, dame i gospodo,

Drago mi je što sam danas ovde sa vama. Pre svega bih zahvalio Slovačkoj na njenom predsedavanju i njenim naporima u napređivanju važne teme poput razvoja talenata i okupljanja motivisanih stručnjaka iz cele Evrope  ako bi se o ovoj važnoj temi razgovaralo danas i sutra.

Dozvolićete mi da započnem citatom koji se pripisuje Platonu: ,,Ne učite dete da uči pod prisilom, već ga usmerite da uči u skladu sa onim šta ga zanima, kako biste bolje mogli da sa tačnošću otkrijete svaki delić genija u svakome“.

Otkrivanje ovog ,,delića genija“ je sama svrha današnje konferencije: kako identifikovati i iskoristiti talenat svake osobe, svakog đaka kako bi našli svoje mesto u društvu kao ostvareni profesionalci i aktivni građani.

Koja je glavna uloga naših obrazovnih sistema u ostvarivanju ovog zadatka? Pre svega, moram da naglasim da ovo nije zadatak samo za škole. Svi akteri koji su deo formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja, uključujući roditelje, imaju ulogu u otkrivanju talenta svakog pojedinačnog deteta. Na svima njima je odgovornost da pomognu svakom đaku da otkrije ono u čemu su dobri; da im pomogne da svoje talente i veštine dovedu do najvećeg mogućeg nivoa. Moramo angažovati celu školsku zajednicu, kao i različite aktere, timove koji imaju stručnjake iz različitih oblasti, roditelje i porodice. Stavljanje učenika u centar je zajednički napor;

Sva deca imaju veliki potencijal. Nažalost, ovaj potencijal prečesto ostaje neiskorišćen. Traćenje ljudskih resursa je nešto što EU jednostavno ne može sebi da dozvoli: to uzrokuje bezbrojne ljudske tragedije, ali predstavlja i kolektivni neuspeh.

Ne govorim ovde samo o akademskom talentu – krajnje je vreme da priznamo širok raspon talenata i veština. Pretpostavljam da je većina vas upoznata sa radovima čuvenog Hauarda Gardnera (Howard Gardner), američkog istraživača koji je identifikovao više tipova inteligencija: od interpersonalne do muzičke, od prostorne do jezičke, logičke, prirodne ili intrapersonalne.

Mislim da možemo svi da se složimo da se talenat trenutno procenjuje u skladu sa strogim kriterijumima koji ne odražavaju bogatsvo i složenost inteligencije. Moramo da otvorimo koncept talenta i razmišljamo izvan akademske ostvarenosti. Škole se često fokusiraju na usku ideju umeća – akademski uspeh. Trebaju nam talenti u višem obrazovanju, ali nam takođe trebaju talenti u srednjem stručnom obrazovanju i obukama. Trebaju nam talenti u umetnosti i sportu, u volonterskom radu sa jima i u inovacijama – trebaju nam talenti u disciplinama koje još uvek nemaju nazive, a koje će do 2030. stvoriti na milione radnih mesta.

Kako Evropska komisija pomaže državama članicama da na najbolji mogući način iskoriste talente mladih ljudi? Agenda za nove veštine u Evropi koja je pokrenuta u junu odgovara na ove probleme i šalje jasne poruke. Ona predstavlja poziv za zajednički rad kako bi se ojačali ljudski kapital, mogućnost zapošljavanja i konkurentnost. Agenda će imati svoju ulogu u prevazilaženju nezaposlenosti među mladima i neadekvatnih veština koje trenutno vidimo u EU – ali takođe i u sprečavanju ponavljanja ovakve situacije u budućnosti.

Ova agenda, sa punim pravom, ima dugoročnu perspektivu pošto je današnje obrazovanje sutrašnje društvo. Gde početi? U učionicama, ako ne i pre. Gde stati? Adekvatne obuke su očigledno važne na svim nivoima obrazovanja, uključujući ne samo visoko obrazovanje, već i period nakon njega – u toku čitavog života. Učenje nikada ne prestaje.

Ovo me dovodi do još jednog važnog pitanja. Koje bi veštine obrazovni sistemi trebalo da omoguće i u koju svrhu? Neki bi rekli da bi trebalo da se fokusiramo na nezaposlenost, a samim tim i tehničke veštine koje su neophodne za određena radna mesta ili sektore.

Međutim, kakva je situacija sa osnovnim veštinama? Šta sa veštinama poput kulturne i građanske pismenosti, kreativnosti, sposobnosti saradnje i rešavanja problema, upornosti, radoznalosti, socijalne i kulturološke svesti? Mislite li da je ovo dugačka, eklektička i nasumična lista? Zapravo, govorim o nekim od ključnih dvadeset kompetencija koje je ove godine identifikovao Svetski ekonomski forum kao ključne za ovaj vek. Ovo su veštine koje traže veoma ugledni poslodavci!

Ova lista transverzalnih veština nam šalje jasnu poruku: ono što poslodavci traže jeste mogućnost angažovanja mladih ljudi koji su svesni sopstvenih mogućnosti i imaju pouzdanje u sopstvene talente, te koji su spremni da ih dalje razvijaju na radnom mestu i van njega.

Zbog toga sam se, kao deo pomenute agende, posvetio reviziji Okvira ključnih kompetencija za učenje u toku celog života. Okvir je odličan alat, ali je iz 2006. Moramo da ga unapredimo u skladu sa trenutnim potrebama. Moramo mu takođe dati važnost koju zaslužuje.

Dame i gospodo,

još jedan ključni faktor u iskorišćavanju talenata ljudi je preduzetničko obrazovanje. Od ključne je važnosti da mlade naučimo kako da iskoriste prilike koje im njihovi talenti stvaraju.

Preduzetničko obrazovanje je prekopotreban ključ za buduće evropske uspehe, inovaciju i konkurentnost. Ne govorim samo o veštinama ili znanju o osnivanju i vođenju kompanije. Govorim o širem spektru preduzetničkog duha i stavova koji pojedincima omogućavaju da napreduju u bilo kom okruženju i svim delovima života, da pozitivno odgovore na promene i da svet svojim idejama učine boljim mestom.

Moramo da još jednom osnažimo preduzetničko obrazovanje za naše učenike, ali i nastavnike. Ovo već sada zauzima visoko mesto na agendi Evropske unije i mnogih država članica. Međutim, želim da unesem dozu nove energije u razvoj preduzetničkih veština. Moramo da se postaramo da svaka mlada osoba ima preduzetničko iskustvo pre nego što napusti školu – najmanje jedno iskustvo gde oni koriste svoje jedinstvene talente i gde mogu da ih predstave u preduzetničkom obliku. Ovo će biti moj prioritet u radu sa ministrima EU za obrazovanje sledeće godine dok budemo realizovali Agendu za nove veštine.

Hvala vam još jednom na pažnji, a još jednom posebno zahvaljujem organizatorima ovog značajnog događaja. Želim vam dva dana uspešnih razgovora!