27 April, 2021 | Utorak

Fotografsko takmičenje – Podrška EU Kosovu

Evropska kuća na Kosovu organizuje fotografsko takmičenje u sklopu „Podrške EU Kosovu“. Takmičenje je organizovano u sklopu aktivnosti Evropske nedelje 2021. god.

Cilj ovog takmičenja je da se mladima i entuzijastima za fotografiju da prilika da pokažu svoju kreativnost naglašavajući podršku EU Kosovu.

EU je najveći donator na Kosovu, dajući podršku kosovskim institucijama i građanima sa projektima u mnogim različitim oblastima kao što su: ekonomija, zdravlje, vladavina prava, obrazovanje, sport, energija, zapošljavanje, poljoprivreda i digitalizacija.

Pozivamo sve entuzijaste za fotografiju da nam se pridruže u obeležavanju Evropske nedelje, učešćem na naše takmičenja za fotografije. Dostavite svoje fotografije koje naglašavaju podršku EU Kosovu na kreativan i originalan način i osvojite velike nagrade.

Za učešće na ovom takmičenje svoje fotografije možete dostaviti slanjem na info@europehouse-kosovo.com. Dostavite svoje fotografije do 7. maja 2021. god. Pobednici će biti proglašeni 14. maja 2021. god.

Profesionalni žiri sastavljen od jednog fotografa i jednog predstavnika Kancelarije EU izabraće pobednike takmičenja. Žiri će birati fotografije koje su kreativne, originalne i koje najbolje opisuju podršku EU Kosovu.

Kriterijumi

Da biste bili uzeti u obzir za ovaj javni konkurs, prijava mora da bude u skladu sa sledećim kriterijumima:

  1. Dostavljene fotografije moraju da prikazuju podršku EU na Kosovu u jednoj od sledećih oblasti: ekonomija, zdravlje, vladavina prava, obrazovanje, sport, zapošljavanje, poljoprivreda, digitalizacija ili svaka druga oblast koju podržava EU;
  2. Dostavljene fotografije moraju da budu originalni rad, a ne fotografije koje je napravio neko drugi;
  3. Podnesak se dostavlja slanjem fotografija sa kratkim opisom putem e-pošte na info@europehouse-kosovo.com;
  4. Svaki podnesak mora da ima od 1 do 3 fotografije;
  5. Fotografije će se ocenjivati na osnovu njihove originalnosti i kreativnosti koja najbolje opisuje podršku EU Kosovu;
  6. Dostavljene fotografije moraju da budu visokog kvaliteta;
  7. Fotografije moraju jasno da pokažu logo EU4K ili znak koji ukazuje na to da je projekat finansirala ili podržala EU.

Nagrade

  1. Prvo mesto – 200 €
  2. Drugo mesto – 100 €
  3. Treće mesto – 50 €

Kancelarija EU zadržava pravo da koristi fotografije koje uđu u uži izbor za promovisanje projekata, u publikacijama i drugom štampanom i elektronskom promotivnom materijalu.