септембар 16, 2020 | среда

Share This Post With:

Koronavirus nije tvoj prijatelj, ali ti imas supermoć u borbi protiv njega

Kampanja podizanja svesti o COVID-19 na Kosovu se nastavlja.

Evropska unija na Kosovu i Evropska kuća nastavljaju kampanju fokusirajući se na decu ovog meseca. S obzirom da je školsko polugodište počelo i da su deca izloženija gužvi, sledeći video snimak kampanje obraća se klincima i deci i upućuje na mere koje treba preduzeti.

Pogledajte video snimak: