22 Novembar, 2021 | Ponedeljak

Kosovo dobija svoju prvu toplanu na biomasu

Opština Đakovica postaje prva opština na Kosovu sa toplanom na biomasu. Postrojenje izgrađeno sredstvima Evropske unije, pored unapređenja sistema gradskog grejanja, imaće i pozitivan uticaj na životnu sredinu, jer će omogućiti bolji kvalitet vazduha u gradu, efikasniji rad sistema centralnog grejanja, kao i obezbediće održivo grejanje za građane Đakovice.

Gradska toplana u Đakovici je od svog osnivanja 1980. godine radila sa dva kotla (od 38 MW), proizvodeći toplotnu energiju sagorevanjem mazuta, što je proces koji je izuzetno štetan po životnu sredinu i finansijski skup. Pored toga, zastareli kotlovi na mazut, u veoma lošem stanju, nisu bili u stanju da snabdevaju građane grejanjem duže od 6 sati dnevno. Na osnovu toga, EU je finansirala izgradnju toplane na biomasu u Đakovici, ukupne vrednosti od 15 miliona evra.

Ceremoniji inauguracije prisustvovao je i ambasador EU na Kosovu Tomaš Sunjog, koji je u svom govoru rekao da je ovo jedan od najvećih projekata EU na Kosovu, sa velikim uticajem na živote ljudi koji žive na ovim prostorima.

Oko 40% građana u Đakovici imaće koristi od visokokvalitetnog grejanja i grejanja sa manjim zagađenjem. Ovo je prvo postrojenje na Kosovu sa visoko efikasnom tehnologijom zasnovanom na biomasi. Nova tehnologija je zamenila staro postrojenje sa kotlovima na mazut, koji su bili ne samo veoma skupi za rad, već i veoma zagađujući“, rekao je ambasador Sunjog.

U međuvremenu Aljbana Skivjani v.d. generalnog direktora gradske toplane u Đakovici, rekla je da će sada građani imati 24-časovno snabdevanje grejanjem i da će ekonomski gubici biti značajno smanjeni. „Obavljeni radovi dokaz su kvalitetne investicije sa naprednom tehnologijom koja će decenijama raditi sa visokom efikasnošću, dok je između nas izgrađen čvrst most saradnje. Ovaj projekat je jedini te vrste ne samo na Kosovu već i u regionu“, izjavila je Skivjani.

Očekuje se da će postrojenje sa najnovijom savremenom tehnologijom grejanja na biomasu, izgrađeno sredstvima Evropske unije, smanjiti zagađenje u opštini Đakovice do 90% i godišnje troškove grejanja do 50%.