децембар 14, 2020 | понедељак

Share This Post With:

Kosovo pozdravlja još jedno izdanje Festivala evropskog filma

Sjajno izdanje Festivala evropskog filma na Kosovu održano je elektronskim putem između 17. i 30. novembra.

Evropska kuća na Kosovu, zajedno sa organizacijom Cineuropa, okupila je sjajne najbolje filmove sa kontinenta.

Gledaoci širom Kosova imali su priliku da učestvuju na festivalu gledajući elektronskim putem i besplatno sve različite filmove koje je platforma donela ove godine.

Festival evropskog filma u elektronskom obliku ima za cilj da postane magično ogledalo koje možemo da koristimo da bismo zajedno prevazišli trenutne izazove u vremenima sa kojima se suočavamo.

Na festivalu je prikazana različita i složena kultura Evropske unije kroz inovativni filmski program, otvarajući puteve za dalje plodonosne međuljudske i kulturne odnose.