19 Januar, 2024 | Petak

Studenti sa Kosova idu u susret novim horizontima uz liberalizaciju viznog režima

Najvažnije iz vizne liberalizacije: Događaj o istraživanju mogućnosti za studente

„Najvrednija lekcija iz diskusije bila je o prilikama za studiranje u inostranstvu, povezivanju različitih perspektiva i obogaćivanju znanja. Iskoristiću ovo znanje da bih bolje razumela globalne izazove i da se pripremim za međunarodnu karijeru“, kaže Vesa Šatri, studentkinja bezbednosnih studija na Univerzitetu za biznis i tehnologiju na Kosovu. Nedavno, na događaju koji proslavlja liberalizaciju viznog režima za Kosovo, sa fokusom na prilike za studente, Vesa je mogla da podeli slična osećanja sa mnogim svojim vršnjacima koji dolaze sa različitih javnih i privatnih univerziteta na Kosovu. Oslobađanje od viza koje je stupilo na snagu januara 2024. predstavlja značajnu prekretnicu za akademske i kulturne horizonte kosovskih studenata.

Vizna liberalizacija: Istraživanje mogućnosti za studente bilo je deo veće kampanje koju je sprovela Kancelarija Evropske unije na Kosovu u svetlu vizne liberalizacije za Kosovo, pod sloganom ExploreEurope (Istraži Evropu), koja se pridružuje kampanji Vlade Kosova PaViza (Bez viza) i ima za cilj da informiše ljude širom Kosova o vrhunskim turističkim destinacijama EU, kao i da ukratko istakne pravila i propise o bezviznom putovanju u zemljama članicama za kraći boravak. 

Studenti sa različitih javnih i privatnih univerziteta na Kosovu okupili su se 14. decembra u Modelarijumu Arhitektonskog fakulteta u slavljeničkoj diskusiji koju je organizovala Kancelarija Evropske unije na Kosovu. Sa mešovitim panelom studenata, zvaničnika EU i kosovske vlade, studenti su morali da istraže mogućnosti koje im je pružila liberalizacija viznog režima.

Zamenica šefa Evropske unije na Kosovu, gđa Eva Palatova, koja je bila među govornicima u slavljeničkoj diskusiji, istakla je šire posledice liberalizacije viznog režima za narod Kosova, naglašavajući značaj fizičke mogućnosti da iskuse različite kulture i uticaj koji ovo ima u pomaganju ljudima da iz prve ruke saznaju o istoriji različitih zemalja.

Gđa Ana Karin Platon, načelnica Odeljenja za političke, ekonomske i evropske integracije i odeljenja za štampu i informacije u Kancelariji EU na Kosovu, osvetlila je višestruke prednosti volontiranja. Ona je podelila svoje inspirativno putovanje, ilustrujući kako ju je volontiranje u različitim zemljama značajno oblikovalo lično i profesionalno: „Volontiranje je ogromna prilika da se da nešto značajno“, rekla je ona. 

Fatmir Curi, spoljni savetnik za evropske integracije prvog zamenika premijera Kosova, uporedio je ranija ograničenja zbog komplikovanih viznih procedura sa novom prilikom koja je predstavljena kosovskim studentima sa liberalizacijom viznog režima. Govorio je o neposrednim beneficijama za studente, kao što su posete univerzitetima pre početka studija i mogućnosti učešća na raznim konferencijama, letnjim školama i drugim obrazovnim programima koji se održavaju u zemljama članicama. 

Aida Fejzulahu, mlada evropska ambasadorka i svršena studentkinja ekonomije i zdravstvene politike koja je prisustvovala diskusiji, želi da iskoristi ovu priliku da istraži mogućnosti koje su na raspolaganju studentima i mladim profesionalcima: „Apsolutno sam oduševljena istraživanjem prilika za studiranje u inostranstvu. Vizna liberalizacija je otvorila mnoga vrata za studente sa Kosova poput mene, olakšavajući proces pristupa međunarodnom obrazovanju. Ova inicijativa je uklonila prethodne barijere, nudeći veću pristupačnost i šansu za angažovanje u globalnim akademskim zajednicama, podstičući međusobno razumevanje i saradnju“, kaže Fejzulahu, naglašavajući značaj upoznavanja sa različitim obrazovnim programima, kulturnim iskustvima i različitim pristupima učenju, koje su obogatile njeno shvatanje globalnih prilika za lični i akademski rast. Slično tome, Đelza Ibrahimi, još jedna mlada evropska ambasadorka, istakla je značaj pohađanja različitih obrazovnih programa, što je mišljenje koje se široko deli među mladima: „Mogućnost da prisustvuju različitim konferencijama, radionicama i obukama je fenomenalna prilika za sve mlade ljude na Kosovu“, rekla nam je ona. 

Za Kristijana Bočera – atašea za kulturu, medije i komunikacije u ambasadi Nemačke na Kosovu, ovo je kraj jedne ere. Vizna liberalizacija je odlična prilika za ljude na Kosovu da se povežu sa najvećom kosovskom dijasporom u Nemačkoj. „Vizna liberalizacija“, kaže on, „za nas podrazumeva šansu da se naši ljudi zbliže sa svojom domovinom“. 

Amina Kaja, mlada evropska ambasadorka i Eljton Bajramaj, student arhitekture i dobitnik globalne nagrade Inspireli takođe su bili deo panel diskusije, čija je moderatorka bila Nailje Dema Seljmani, a koji je podvukao ključnu ulogu ove prekretnice na putu Kosova ka evropskim integracijama.

Pored toga što su mogli da saznaju više o mogućnostima za studente, učesnici događaja su pozvani da postanu deo nagradne igre za osvajanje dve povratne karte za Milano, što simbolizuje novu priliku koja omogućava ljudima sa Kosova da putuju u Evropu bez viza za kraći boravak. Po ulasku, prisutni su bili pozvani da zapišu svoja imena na razglednicama napravljenim ranije 2023. godine u okviru kampanje Istraži Evropu. Do kraja događaja, ime Eljtona Behramaja je izvučeno iz kutije, uz ovacije publike.

Kako studenti sa Kosova kreću u ovo novo poglavlje, mogućnosti za lični, akademski i profesionalni razvoj su neograničene. Vizna liberalizacija nije samo promena politike, ona je most koji povezuje kosovsku omladinu sa novim svetovima mogućnosti, podstičući dublje i inkluzivnije razumevanje različitih evropskih kultura i društava.